KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Kolik knih si lze půjčit domů a na jak dlouho?

Kolik knih si lze půjčit domů a na jak dlouho?

 

1) Knihovna zpřístupňuje a půjčuje čtenářům své fondy ke studijním, vzdělávacím a rekreačním účelům.

 

2) O množství a způsobu zpřístupňování a půjčování děl rozhoduje KMO podle svého poslání a potřeb ochrany knihovních fondů. Pracovník knihovny má právo omezit počet svazků, které si čtenář může absenčně půjčit při jedné návštěvě.

 

 

3) Pouze prezenčně půjčuje KMO

a) dokumenty, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) nejnovější čísla periodik,  audio CD (9 měsíců od vydání), gramofonové desky, speciální dokumenty a dokumenty z příručních knihoven a konzervačního fondu,
c) knihy a periodika v oddělení čítárna a studovna,
d) dokumenty zapůjčené meziknihovní výpůjční službou, u nichž půjčující knihovna zakázala absenční výpůjčku,
e) dokumenty na CD-ROM.

 

Výpůjční lhůta u absenčních výpůjček (knihy, časopisy, hudebniny) je obvykle jeden kalendářní měsíc. 

 

Čtenáři může být na jeho žádost výpůjční lhůta prodloužena maximálně dvakrát, pokud knihu nepožaduje další čtenář. U jednotlivých titulů může být výpůjční lhůta z provozních důvodů zkrácena.