KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Poprvé v knihovně

Jak se stát čtenářem naší knihovny?  Stačí nás navštívit na kterékoli z našich 28 poboček a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad, kterým můžete doložit svou totožnost.

 

Po registraci do knihovny můžete využívat všech jejích služeb.

 

Co potřebujete k vystavení čtenářského průkazu:

 

Čtenář do 15 let

Uživatelem knihovny se může stát dítě do 15 let, které prokáže svoji totožnost přiměřeným způsobem, po souhlasu rodiče či zákonného zástupce.

 • vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem - vypíšete přímo v knihovně a budou v ní tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště vč. PSČ, škola (nepovinný údaj), jméno a příjmení rodiče / zákonného zástupce, e-mail, mobil a podpis rodiče / zákonného zástupce
 • na první návštěvu musí přijít dítě s rodičem /zákonným zástupcem
 • peníze na zaplacení registračního poplatku

Základní registrační poplatek: 30,- Kč na 365 dní (pro dětská oddělení všech poboček KMO)

 

Čtenář nad 15 let

Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo jiným platným průkazem totožnosti.

 

 

Základní registrační poplatek: 200,- Kč na 365 dní (pro všechna oddělení a pobočky KMO)

Zlevněný registrační poplatek:100,- Kč na 365 dní (pro všechna oddělení a pobočky KMO)

Starobní důchodci nad 70 let a držitelé ZTP/P: ZDARMA

 

Slevu mohou uplatnit (po předložení odpovídajícího dokladu):

 • studenti do 26 let (potvrzení o studiu nebo platná ISIC karta)
 • držitelé průkazu ZTP
 • osoby evidované na ÚP
 • osoby na mateřské a rodičovské dovolené
 • starobní a invalidní důchodci do 70 let

           

 

Podmínky půjčování:

 

Půjčovní doba: 31 kalendářních dnů, není-li určeno jinak

 

Prodlužování výpůjček:

 • osobní návštěvou
 • telefonicky
 • on-line prostřednictvím čtenářského konta v el. katalogu
 • e-mailem

 

 Nelze prodloužit:

 • titul, který je rezervovaný
 • titul je vypůjčen déle než 90 dnů
 • na čtenářském kontě je jakýkoliv finanční dluh (registrace, upomínka)  

  

 Dokumenty se zvláštním režimem:

 • Zálohové dokumenty (finanční záloha v ceně dokumentu)

                                         

 Důležité dokumenty

 

Knihovní řád Knihovny města Ostravy

Ceník služeb Knihovny města Ostravy

Provozní řád přístupu k síti internet -

- v Knihovně města Ostravy 

- v Knihovně města Ostravy - KIOSEK

Výpůjční řád pro půjčování zvukových záznamů v KMO

 

Formulář pro Vaše připomínky, žádosti a reklamace služeb knihovny doc, pdf


Přihláška pro čtenáře do 15 let (nutný podpis zákonného zástupce) - vypíšete přímo v knihovně

Pověření pro donášku knih doc, pdf

Přihláška pro právnické osoby (instituce) docx, pdf

Žádost o ukončení zpracování osobních údajů doc, pdf