KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Rok 2018

zpět

  

V roce 2018 děti v knihovně provázel projekt Čtení nás baví
Cílem projektu bylo rozvíjet v dětech čtenářské dovednosti, vést je k porozumění textu a podpořit u nich čtenářskou gramotnost. Dílčím cílem bylo nabídnout dětem zajímavé aktivity k trávení jejich volného času.

I v tomto roce byl projekt podpořen ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz.
 logo ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Pro děti jsme připravili 6 čtenářských dílen, které se zaměřily na poznávání okolního světa prostřednictvím interaktivních knih, her a puzzlí z edice Kouzelné čtení. Děti tak zavítaly do říše zvířat, mohly cestovat po světě, poznaly zajímavá místa České republiky, hravou formou se seznámily s dopravními prostředky a dopravu, nahlédly do minulosti a oprášily si nejznámější české pohádky.

Dílny probíhaly od června do listopadu 2018 vždy 1x měsíčně. 

 
červen - Jako ryba ve vodě - čtenářská dílna, která děti seznámila se zvířecí říší, byla doplněna výtvarným tvořením na dané téma
 
červenec - Pohlednice z velké dálky - čtenářská dílna zaměřená na cestování po světě završená společným vyráběním
 
srpen - S batohem na zádech - čtenářská dílna mapující nejzajímavější místa České republiky spojená s vyráběním cestovního deníku
 
září - Jízda Ostravou - čtenářská dílna seznamující děti s dopravními prostředky a základními pravidly silničního provozu, nechybělo ani výtvarné tvoření 
 
říjen - Na skok do minulosti - čtenářská dílna zaměřená na aktivity s interaktivními knihami Hravé dějiny a Staré pověsti české
 
listopad - Zpátky do pohádky - čtenářská dílna, která děti zavedla do světa nejznámějších českých pohádek, byla doplněna společnou loutkovou dramatizací

 

Od října do prosince probíhal v knihovně také projekt Spolkla mě knihovna
Cílem projektu bylo seznámit dětské čtenáře s vývojem a funkcí knihoven, přiblížit širší veřejnosti knihovnu jako místo poskytující prostor pro vzdělání, zábavu a vzájemnou komunikaci. Projekt představoval knihovnu jako útočiště pro příjemné a účelné trávení volného času.

I tento projekt finančně podpořil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz.
 logo ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz

Pro děti jsme připravili exkurze do ústřední budovy Knihovny města Ostravy, návštěvu Ostravského muzea, literární workshop s Klárou Smolíkovou - autorkou knihy Spolkla mě knihovna, která se stala přelohou celého projektu, nebo soutěžní klání se stolní hrou Lovci knih.

 
říjen - Klíny do hlavy - výtvarně-vzdělávací workshop
 
listopad - Labyrint z knih - exkurze do ústřední budovy Knihovny města Ostravy, nahlédnutí do zákulisí...
 
listopad - Vzhůru do muzea - exkurze do Ostravského muzea spojená s dobrodružnou "hledačkou"
 
prosinec - Lovci knih - celotýdenní zápolení s využitím stejnojmenné stolní hry
 
prosinec - Labyrint z knihexkurze do ústřední budovy Knihovny města Ostravy, nahlédnutí do zákulisí...
 
prosinec - Spolkla mě knihovna - literární workshop s Klárou Smolíkovou