KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Česko – slovenská knižničná školka

O programu 2007 - 2013  Operační program Slovensko - Česká republika

 

Již druhým rokem  je Knihovna města Ostravy partnerem mikroprojektu, který vede  Krajská knižnica v Žilině a který je zaměřen na práci s dětmi a mládeží. Hlavním cílem projektu  je vzájemná aktivní spolupráce obou městských knihoven, výměna pracovních zkušeností  a obnovení vzájemných kontaktů a partnerství mezi občany obou měst.


Hlavní cílovou skupinou tohoto projektu s názvem „Česko – slovenská knižničná školka“ jsou děti nejmladší generace - žáci prvního stupně základních škol.  Tento projekt navazuje na realizovaný projekt „Společné mosty k informáciám a kultúre“, který je zaměřen na starší  děti a mládež.


V rámci projektu jsou děti základních škol  aktivně zapojeny do workshopů, které zahrnují aktivity jako jsou tvůrčí výtvarně-literární dílny se slovenskými a českými autory dětských knih              a výtvarníky či ilustrátory obou regionů. Dále jsou děti seznámeny s oběma spolupracujícími městy, jsou pozvány na setkání, pro které si ve spolupráci se svými  knihovníky a pedagogy přichystají program   pro mladé kamarády z druhé strany hranice.


Tato vzájemná spolupráce tak vede nejen k získání nových dovedností u dětí, ale především k seznámení s příhraničním partnerem  s velmi podobným jazykem.  Pro obě spřátelená města byl proto v rámci realizace projektu zajištěn bohatý knižní fond současných českých a slovenských autorů pro děti a mládež. Děti tak mají možnost v obou knihovnách nalézt zajímavé knihy rozvíjející jejich jazykové schopnosti hravou a nenásilnou formou, podpořit čtenářství a zároveň získat nové přátele.


Projekt probíhá od listopadu 2011 do října 2012 a doposud v něm byly realizovány tyto akce:

Dětské literárně-výtvarné pohádkové workshopy s paní spisovatelkou Katarinou Mikolášovou a výtvarníkem Stanislavem Lajdou ze Slovenské republiky a z České republiky odcestovali na setkání s dětmi výtvarnice Petra Zdražilová a spisovatel Jan Sviták.

Tvorba dvojjazyčného pexesa, záložek do knih s pohádkovými motivy a jedinečného slovníku vytvořeném dětmi obou měst.

Děti se měly možnost poprvé seznámit a navázat kontakt při Noci s Andersenem konané v dubnu 2012 –chatováním s účastníky této na obou stranách hranice oblíbené akce.

Dále slovenské děti čeká výlet do Ostravy a setkání se jejich novými přáteli, pro které si připravují interaktivní pásmo zaměřené na prezentaci Žilinského kraje.


Tento projekt zahrnuje nejen obnovování přátelství a kontaktů mezi dětmi, ale je velmi přínosný pro pracovníky obou knihoven, kdy se spolupodílejí na workshopech pro děti, došlo již k výměnným pracovním stážím, které jsou vždy přínosem získáním cenných zkušeností odborných pracovníků knihoven a užitečnou konfrontací řešení běžných provozních problémů.

Projekt je přínosný navázáním vzájemných vztahů, které byly po rozdělení obou států opomíjeny a my pevně věříme, že u spolupráce zůstaneme  nadále také po ukončení projektu.

 

Operační program příhraniční spolupráce Slovenské a České republiky 2007 – 2013 je financován Evropskou unií z evropských fondů regionálního rozvoje.


Pozvánka na výstavu dětské tvorby:

pozvánka na výstavu dětské tvorby


Přílohy
pdfBez názvu [pdf, 366 kB]