KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Zrakový handicap

Nejdelší tradici v práci a službách pro handicapované má Zvuková knihovna pro slabozraké a nevidomé, která je jedním z oddělení KMO od r. 1976. Vznikla na základě dohody mezi Knihovnou města Ostravy a Knihovnou a tiskárnou K.E. Macana v Praze. Zvuková knihovna se stala jednou ze 6 poboček KTN.

 

Fond a služby jsou určeny čtenářům a návštěvníkům:

 • se střední slabozrakostí
 • se silnou slabozrakostí
 • s těžce slabým zrakem
 • s praktickou nevidomostí
 • s úplnou nevidomostí

 

Poskytujeme

 • veškeré služby zdarma
 • registrace zdarma - přihláška včetně podmínek a potvrzení
 • absenční i prezenční půjčování: zvukové knihy audio i MP3, filmy s komentářem
 • absenční a prezenční půjčování časopisů ZORA a EMA
 • možnost ukládání zvukových knih na USB prostředky
 • Internet na stanicích se speciálním vybavením
 • zásilkovou službu zvukových knih pro mimoostravské uživatele
 • asistenční službu u PC
 • čtení dokumentů pomocí elektronické lupy
 • aktualizovaný seznam zvukových knih na požádání v tištění i elektronické podobě
 • hmatové orientační mapy, ukázky knih v Braillově písmu
 • knihovna je vybavena orientačními hlasovými majáčky
 • individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami – možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní doby
 • vstup do katalogu knihovny

 

Aktivity

Beseda pro žáky a studenty základních a středních škol Světlo ve tmě. Mapuje problematiku komunikace s lidmi se zrakovým postižením, upozorňuje na zásady správné komunikace s pomoci desatera komunikace s nevidomými (prezentace), včetně ukázky kompenzačních pomůcek. Besedu je možné spojit i s exkurzí týkající se knihovny.
V roce 2012 byly z grantu Statutárního města Ostravy pořízeny kompenzační a simulující pomůcky v hodnotě 30.000,- Kč.  
V případě Vašeho zájmu se na nás obracejte na uvedených kontaktech.

 

 

Info pro Vás