KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

 

  


 

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

 

I v roce 2017 se Knihovna města Ostravy zapojuje do projektu na podporu čtenářské gramotnosti s názvem Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, jehož devátý ročník vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Víme, že čtenářské návyky je dobré pěstovat od raného věku, a proto se zaměřujeme na děti z prvních tříd základních škol. Ve spolupráci s učiteli škol v okolí knihoven připravujeme od prosince 2016 do května 2017 nejrůznější akce, které podněcují zájem začínajících čtenářů o četbu. Jsou to společná skupinová čtení, besedy, soutěže či tvořivá práce s textem. Děti pravidelně se svými učiteli dochází do nejbližší knihovny a díky připravenému programu mají jedinečnou příležitost prohlubovat svůj vztah ke knihám, a to v kulturním a vstřícném prostředí. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je „knížka pro prvňáčka“, původní česká knižní novinka vydána pro tento projekt, kterou nelze koupit v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky. Ve školním roce 2016/2017 je touto knihou text spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 s názvem Lapálie v Lampálii.

 

Za Knihovnu města Ostravy se projektu účastní třináct poboček: Dr. Martínka, Gurťjevova, L. Podéště, Opavská, Podroužkova, Polanka, Proskovice, Přívoz, Radvanice, Svinov, Ústřední knihovna – Oddělení pro děti a mládež, Vietnamská,  VítkoviceVýškovice. Bližší informace o průběhu projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka jsou k dispozici v přehledu jednotlivých měsíčních akcí nebo u pracovníků dětských oddělení v jednotlivých pobočkách.

 

HARMONOGRAM AKCÍ:

 

Fotografie z předchozích ročníků projektu: