KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Sluníčka


Logo pro Klub pro rodiče s dětmi Sluníčka 


 

 

Informace o klubu:

  • Program je určen pro rodiče s předškolními dětmi a pro MŠ Slunečnice 
  • Schůzky probíhají 2x měsíčně během školního roku na pobočce v Radvanicích, Těšínská 307.
  • Děti si v řízeném programu rozvíjí své schopnosti, dovednosti a také se učí spolupráci v kolektivu dětí.              

Program:

  • Jednoduché výtvarné dílny,
  • nabídka knih pro děti,
  • čtení krátkých ukázek,
  • krátká povídání na aktuální téma.