KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Fáráme do knihovny

 Fáráme Ostravou


Tento projekt je finančně podpořen Nadačním fondem Landek

logo Nadace Landek Ostrava 

Knihovna města Ostravy a její pobočky Vítkovice a J. Trnky, které budou v projektu zapojeny, se při své činnosti soustředí mimo jiné také na zachování a posílení mezigeneračních vazeb v rámci rodiny i společnosti jako celku.

V projektu Fáráme do knihovny se hodlá zaměřit na hornickou a průmyslovou minulost Moravskoslezského kraje a přivést mladší generaci, která již často ztratila povědomí o této kdysi nedílné součásti života našich dědů a otců zpět “ke kořenům”. Do uhelných slojí, k vysokým pecím, ale také na významná kulturně historická místa Ostravska.

 

V sérii výtvarných dílen, tematických besed a výletů přiblížíme dětským návštěvníkům knihovny hornickou minulost Ostravy a nenásilnou formou je tak seznámíme s průmyslovými kořeny kraje. Naším cílem je rovněž podnítit v dětech zájem o další vzdělávání v oblasti vědy, výzkumu a technických oborů. Nepominutelnou součástí našeho snažení je také navázání zpřetrhaných rodinných vazeb, které často utrpěly hromadným propouštěným z průmyslových podniků. Chceme dětem ukázat, že jejich otcové a dědové byli nebo ještě jsou důležitou součástí společnosti a jejich práce v těžkém průmyslu nebo v oblasti těžby nerostných surovin se podstatnou měrou zasloužila o rozvoj společnosti a náš společný blahobyt.

Cílovou skupinou jsou dětští návštěvníci 6-15let s rodiči, prarodiči KMO, především obvodu Mariánské Hory – J. Trnky, Vítkovice. Jedná se cca o 1150 dětí.

Výstupem projektu tak bude zvýšené povědomí dětí o historii i současnosti rodného kraje. Výtvarná díla, která děti vytvoří, se stanou součástí výzdoby knihovny a v případě zájmu Nadačního fondu Landek plánujeme výstavu zapůjčit či postoupit do reprezentačních prostor fondu.

Akce organizované v rámci projektu budou pravidelně avizovány na webu kmo.cz, v knihovnickém zpravodaji i v městských zpravodajích příslušných obvodů.

 

Akce se budou konat na pobočkách Mariánské Hory (J. Trnky 10) a Vítkovice (Kutuzovova 14) od dubna do července 2017.

 


 

HARMONOGRAM AKCÍ