KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

J. Trnky

OSTRAVA 1, POBOČKA FIFEJDY, J. TRNKY 10

Kontakt: fifejdy@kmo.cz, tel. 599 522 138, 599 522 139 Mgr. Honzková

 

- Knižní tipy

představení nových knih, debata o čtenářských zážitcích, možnost vypůjčit si knihy po skončení besedy

 

- Domov pro seniory IRIS (DPS IRIS Rybářská 13, Ostrava - Mariánské Hory)

spolupráce probíhá od roku 2012, měsíční besedy pro klienty jsou vytvářeny dle přání či nabídky, která se zasílá vždy na konci roku; po ukončení besedy zajišťujeme donáškovou službu pro 8 klientů

 

- Kurz trénování paměti

kurz trénování paměti probíhal od září do listopadu v dopoledních hodinách ve spolupráci se vzdělávací agenturou A co dál…

7 lekcí, doba trvání 1 lekce: 75 minut

 

- kurzy práce s PC

založení emailu, základní vyhledávání na internetových portálech – Březen – měsíc čtenářů, TK

 

- Na Kafíčko

autorský pořad Vlaďky Dohnalové – beseda s pozvanými hosty