KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Závodní

OSTRAVA 3, POBOČKA HRABŮVKA, ZÁVODNÍ 47

Kontakty: zavodni@kmo.cz, tel. 599 522 306, 599 522 308, M. Kosková

 

Klub přátel historie a literatury

- setkávání 5 x ročně, aktivní spolupráce s mladým dobrovolníkem Petrem Přendíkem

- vzpomínkové akce s projekcí starých snímků, téma si určují členové klubu

- vycházky v rámci regionu (Zábřeh, Hrabůvka, Vítkovice)

- besedy s regionálními osobnostmi

- účast v projektu Paměť Ostravy

- účast v projektu Paměť Ostravy - senioři píší vzpomínky

 

Příklad akcí

Od knih k médiím - vzpomínková akce s projekcí starých snímků, recitace, aktivní přístup zúčastněných

Eva Tvrdá - beseda s regionální spisovatelkou, autogramiáda

Kronikářův Jih - beseda s kronikářem Ostravy-Jihu Mgr. Petrem Přendíkem

Stará Místecká - beseda s projekcí, pracovní setkání, spolupráce zúčastněných, fotografický výstup

Z ostravské historie - beseda s projekcí s historikem a ostravským patritoem Mgr. Tomášem Majlišem 

Zábřeh ve fotografiích  -beseda s projekcí s Mgr. Petrem Přendíkem

Po stopách vysokopecní strouhy II - komentovaná vycházka s pamětníkem Antonínem Blažkem

Anketa senior roku - nominace našeho pamětníka a dobrovolníka, devětaosmdesátiletého pana Antonína Blažka, je vyhodnocen mezi sedmi nejlepšími seniory Ostravy 2017