KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Závodní

OSTRAVA 3, POBOČKA HRABŮVKA, ZÁVODNÍ 47

Kontakty: zavodni@kmo.cz, tel. 599 522 306, 599 522 308, M. Kosková

 

Klub přátel historie a literatury

- setkávání 5 x ročně, aktivní spolupráce s mladým dobrovolníkem Petrem Přendíkem

- vzpomínkové akce s projekcí starých snímků, téma si určují členové klubu

- vycházky v rámci regionu (Zábřeh, Hrabůvka, Vítkovice)

- besedy s regionálními osobnostmi

- účast v projektu Paměť Ostravy

- účast v projektu Černé oči Ostravy

- senioři píší vzpomínky

 

Příklad akcí

Zimy našeho dětství a mládí – vzpomínková akce s projekcí starých snímků, recitace, aktivní přístup zúčastněných

Ze školních škamen – vzpomínková akce s projekcí starých snímků, recitace, opět aktivní přístup zúčastněných, výstava starých školních předmětů a pomůcek

Za kapličkami a kříži Zábřehu nad Odrou – komentovaná vycházka s průvodce Petrem Přendíkem

Betoňák a Leciánka – po stopách vysokopecní strouhy, komentovaná vycházka s průvodcem pamětníkem Antonínem Blažkem