KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Cváláme Ostravou

logo projektu Cválám Ostravou


Tento projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

logo 750. let

 
Znáte Ostravu? Opravdu? A nebo ji chcete poznat ještě jinak, lépe? Připojte se k našemu projektu CVÁLÁME OSTRAVOU! Akce projektu jsou určené především dětem, ale zváni jsou také jejich rodiče či prarodiče, kteří mohou do programu vznést spousty zajímavých informací a vzpomínek ze svého dětství, to jak Ostrava vypadala kdysi a jak vypadá dnes.
 

Aktivity projektu CVÁLÁME OSTRAVOU začínají v květu a celý projekt potrvá do listopadu letošního roku. Na každý měsíc je naplánováno několik akcí, proto si určitě hlídejte program poboček, které projekt pořádají: Ústřední knihovna - oddělení pro děti a mládež, Centrum, Daliborova 9, Mariánské Hory, J. Trnky 10, Mariánské Hory,  Kutuzovova 14, Vítkovice, nám S. Čecha 7, Přívoz.

 

Jak se zapojit? Navštivte některou z výše uvedených poboček a sledujte akce pořádané pobočkou. Obvykle knihovny nabízí pravidelný měsíční program v podobě záložky, který vám předají paní knihovnice nebo pan knihovník na pobočce. Vyberte si akci, která se vám líbí a přijďte, budeme se na vás těšit! 

 

Knihovna města Ostravy se tímto projektem připojí k oslavám 750. letému výročí od první písemné zmínky o Moravské Ostravě v závěti Biskupa Bruna ze Schauenburka z roku 1267. Aktivity chystané v rámci projektu korespondují se vznikem města Ostravy, její historií a vývojem. Projekt přiblíží historii, významné osobnosti, architekturu a zajímavosti města Ostravy dětem a mládeži ve věku 6 až 15 let. Pomocí besed, exkurzí do významných institucí města Ostravy, komentovaných prohlídek jednotlivých městských obvodů a dalších aktivit chceme, aby i děti mohly získat povědomí o svém městě, prohloubit u dětí patriotismus, lásku a úctu k rodnému městu. Koncept těchto aktivit bude předkládán hravou a nenásilnou formou v podobě volnočasových aktivit.


 

HARMONOGRAM AKCÍ