KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Vyhodnocení úspěšného projektu Černé oči Ostravy

Projekt Černé oči Ostravy realizovaný v roce 2017, tj. od 15. 4. 2017 do 30. 11. 2017, byl koncipován jako cyklus dílčích akcí, který zahrnoval celkem 35 uskutečněných aktivit. Jednalo se o 24 přednášek či besed, 5 komentovaných vycházek do terénu, 2 více měsíční soutěže pro děti a mládež, 1 veřejnou diskusi, 1 výstavu, 1 projekci s tvůrčím workshopem, 1 přehlídku lidové hudby.

 

Účelem projektu byla podpora aktivního sebevzdělávání obyvatel Ostravy, a to na půdě kulturních institucí, tj. celkem 12 knihoven, poboček KMO na území statutárního města Ostravy. Došlo zde k propojení občanů s významnými osobnostmi ostravské kultury, přesněji spisovateli, historiky, pedagogy, kronikáři, lokálními patrioty aj., jež jim dovedli předat atraktivní formou informace o historii Ostravy.

 

Projekt Černé oči Ostravy, který zahrnoval 35 dílčích akcí, měl návštěvnost 1957 občanů. Přehled jednotlivých akcí je k dispozici v tabulce níže. Stěžejní přínos projektu je zřejmý v realizované podpoře pozitivního vztahu občanů k místu, v němž žijí a k jeho bohaté minulosti. Knihovna města Ostravy tak přispěla kultivovaným způsobem k šíření informovanost o kulturním dědictví Ostravy.

  

Kontaktní osoby:

Mgr. Irena Šťastná (599 522 444, 602 140 444)

Mgr. Jarmila Burešová (599 522 222, 603 496 975)


Přílohy
pdfpřehledová TABULKA AKCÍ projektu Černé oči Ostravy [pdf, 229 kB]
přehledová TABULKA AKCÍ projektu Černé oči Ostravy