KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Knihobraní 2017

 

logo projektu Knihobraní 2017
 


Tento projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy, městským obvodem Slezská Ostrava.

logo ÚMOb Slezská Ostrava

 

Projektu se účastní pobočky v Ostravě-Muglinově, Hladnovské ulici 49, v Ostravě-Heřmanicích, Vrbické ulici 133 a v Ostravě-Kunčičkách, Holvekově 44 

 

Svou činností podporujeme především čtenářskou gramotnost dětí a mládeže a zlepšujeme jejich možnosti vzdělávání a následného uplatnění. Cílem projektu je zajistit dětem a jejich rodinným příslušníkům z běžných rodin a také z problémových lokalit možnost přitažlivě stráveného volného času v klidném kulturním prostředí knihovny. Chceme rovněž aktivizovat děti ve skupinách za účelem zlepšování komunikačních a sociálních dovedností – např. formou pořádání turnajů ve společenských a deskových hrách s přizváním rodinných příslušníků. 

 

Co nabízíme?

10 výtvarných akcí                         

8 veřejných čtení                           

8 tematických testů                        

4 tematické turnaje