KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Klub Kulíšek


 

  • klub je určen pro rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti, vítáni jsou také prarodiče 

  • náplní setkání je řízená činnost, zaměřená na čtení a práci s knihou, básničky, říkadla
    a pohybové činnosti, zakončené společnou výtvarnou dílničkou
  • cílem je zlepšit nejen verbální schopnost komunikace u dětí, ale také budovat pozitivní vztah ke knize a knihovně a také vytváření čtenářské komunity
  • vstup zdarma