KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Budeme opravovat knihovnu - pojďme to oslavit

Knihovnu v ulici Podroužkova v Ostravě-Porubě čeká rekonstrukce interiérů - rozhodli jsme se to oslavit třemi sousedskými slavnostmi. 

 

Třetí slavnost se uskutečnila v úterý 4. června. Jejím tématem byla divadlo a hudba. V 17 hodin zazněla úvodní melodie z trumpety studentky Radky Teichmannové. Navázalo autorské divadlo pod širým nebem a loutková tvůrčí dílna. Zatímco sousedi zanechávali své názory v emoční mapě VII. stavebního obvodu, k vystoupení se připravil Milan Šťastný s kytarou a vlastními písňovými texty. Našim hostem bylo rovněž Mental Café. Opět jsme sbírali příběhy pamětníků važící se k lokalitě a fotografie dokumentující např. stavbu sídliště či běžný život zdejších lidí.

 

21. května proběhla druhá Sousedská slavnost. Bezprostředně po třech skladbách na trumpetu vyrazila skupina do terénu na vlastivědnou vycházku vedenou Marianem Liptákem. V prostranství před knihovnou patřilo opět práci se dřevem (video z akce je k dispozici zde). Stavebnici vlastního domu si mohl sestavit kdokoli, kdo zvládl vše stluci pomocí hřebíků a kladiva. Zároveň byla venku umístěna výstava historických fotografií i vzpomínky pamětníků. Stavební vývoj Poruby následně ve své přednášce představil Marek Weissbrod, pracovník muzea.    

 

9. dubna proběhla první Sousedská slavnost, která se výtečně vydařila (krátké video z akce je k dispozici zde). V prostranství před knihovnou zazněla v 17.00 hodin skladba trumpetistky a program mohl začít. Stěžejním bodem byla tvůrčí dílna s Vaškem Klapetkem. Sestavení jeho autorské stavebnice ptačí budky si všichni zájemci sami vyzkoušeli. Vzniklo tak 17 ptačích budek, práci s hřebíky a kladivem si užily jak děti, tak rodiče či senioři. Budky jsme rozvěsili v přilehlém parku. Zároveň jsme sbírali historické fotografie, které dokumentují bydlení v VII. a VIII. stavebním obvodu. Stojíme i o příběhy návštěvníků - pracujeme totiž i na mapování vzpomínek ke sportu a kultuře v Ostravě. Pro nejmenší čtenáře bylo připraveno křídoviště a kostkoviště. Zajímají nás také postřehy k novým interiérům, vzorky jsme s radostí prezentovali. Sousedské slavnosti jsou součástí projektu Viability, který zastřešuje Nadace Via.


Přílohy
pdfPrvní sousedská slavnost [pdf, 2007 kB]
První sousedská slavnost
jpgPrvní sousedská slavnost [jpg, 5684 kB]
foto Mgr. Marek Weissbrod
jpgPrvní sousedská slavnost [jpg, 4939 kB]
foto Mgr. Marek Weissbrod
jpgDruhá sousedská slavnost [jpg, 4572 kB]
foto Marek Weissbrod
jpgDruhá sousedská slavnost [jpg, 4768 kB]
foto Marek Weissbrod
jpgDruhá sousedská slavnost [jpg, 4572 kB]
foto Marek Weissbrod
jpgTřetí sousedská slavnost [jpg, 1994 kB]
Třetí sousedská slavnost
jpgTřetí sousedská slavnost 2 [jpg, 2114 kB]
Třetí sousedská slavnost 2
jpgTřetí sousedská slavnost 2 [jpg, 2118 kB]
Třetí sousedská slavnost 2

ViabilityNet 3.0

Knihovna města Ostravy je v programu ViabilityNet 3.0 zapojena projektem, který je lokalizován v Ostravě-Porubě, v knihovně v ul. Podroužkova 1663. Jde o cílenou podporu místních komunit a komunitních lídrů tak, aby uvedená pobočka, která bude v blízkém horizontu rekonstruována, maximálně využila potenciál, jenž v okolí existuje.

 

Program probíhající v angličtině, je nyní využíván celkem 14 vybranými účastníky z různých zemí. Jde o jednotlivce provádějící cílené změny ve své místní komunitě v regionu střední a východní Evropy. Tito lidé jsou dobrovolníci nebo zaměstnanci neziskových organizací či veřejných institucí. Program zahrnuje čtyři studijní návštěvy, grantovou podporu komunitního projektu, cestovní grant, mentoring, aj. Financování je realizováno z daru americké nadace The Charles Stewart Mott Foundation, koordinaci zajišťuje pražská Nadace Via.

 

Projekt připravený pro pobočku Podroužkova a zdejší lokální komunitu je zaměřen na podnícení intenzivních vazeb mezi obyvateli lokality a podporu jejich zájmu o historii místa a prostředí, v nichž žijí. Knihovna, která zde má strategickou polohu, již zmapovala potřeby obyvatel daného prostoru.

 

Pro rok 2019 máme připraveny celkem tři sousedské slavnosti, které proběhnou v termínech 9. dubna, 21. května a 4. června (leták je k dispozici pod textem). K vytvoření dobrých vazeb mezi lidmi uvnitř komunity nám napomohou aktivizační divadelní představení pod širým nebem, emoční mapy lokality, venkovní výstavy fotografií, společná výroba ptačích budek a jejich rozmístění v přilehlém parku, mapy přání zdejších obyvatel, komentované prohlídky s místními patrioty, diskuse o moderní architektuře měst. Chceme rovněž nabídnout prostor ve zrekonstruované knihovně pro realizaci vlastních komunitních aktivit, a to studentům, mladým rodinám, seniorům, teenagerům.

 

Video k projektu je možno zhlédnout ZDE.

 

Koordinátor projektu: Mgr. Irena Šťastná


Přílohy
pdf1. sousedská slavnost [pdf, 2007 kB]
1. sousedská slavnost