KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

KMO pro handicap na Facebooku

Knihovna města Ostravy (dále jen KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Pod označením KMO pro handicap si lze představit snahu knihovny uspokojovat specifické potřeby uživatelů s handicapem. Ve snaze lepšímu uspokojování informačních potřeb jsme založili FB stránky.


Facebook 

facebook.com/kmoprohandicap