KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Paměť Ostravy pokračuje!

PAMĚŤ OSTRAVY POKRAČUJE…

Vyhlašujeme téma – ČTENÍ V OSTRAVĚ.

Pamatujete si, kam jste chodívali pro knihy? Jak vypadala právě ta vaše knihovna? Jaká byla paní knihovnice? Co zvláštního si z vaší knihovny dodnes vybavujete? Máte nějaké fotografie z té doby?  Jaká kniha pro děti vám utkvěla v paměti do dnešních dní? Lze srovnávat knihovny vašeho dětství a ty dnešní? 

Zajímá nás vaše zkušenost života v Ostravě ve spojení s cestami za knižní a čtenářskou kulturou.

Pište a noste své zapsané vážné i nevážné vzpomínky do ústředí či kterékoli pobočky Knihovny města Ostravy, nebo posílejte na mailovou adresu kmo@kmo.cz. Ozvěte se a natočíme vaše povídání na diktafon.

Termín? Příspěvky budeme přijímat a zpracovávat průběžně, první uzávěrku provedeme k 28. 2. 2016. Společně se sejdeme na slavnostním setkání u příležitosti Dne ostravských čtenářů ve čtvrtek 31. 3. 2016.

Výsledky naší spolupráce budou posléze zpřístupněny na všech pracovištích KMO a potěší tak současné čtenáře. A co více: pomůžete nám zmapovat v archivech nezachycené všednodenní dějiny naší knihovny.

Těšíme se na spolupráci s vámi

Vaše Knihovna města Ostravy