KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Paměť Ostravy knižně

Od roku 2014 probíhá v Knihovně města Ostravy projekt Paměť Ostravy. Do vznikající databáze vzpomínek v podobě textů, audionahrávek, dobových dokumentů, fotografií, kronik přinášejí pamětníci, Ostravané rodem či srdcem, své příspěvky.

 

Z textů a přepisů audionahrávek vznikl za podpory statutárního města Ostravy knižní výbor Paměť Ostravy 2014-2016, který byl v Knihovně města Ostravy 1. 12. 2016 pokřtěn náměstkem primátora Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. 

 

Vzpomínky jsou rozděleny do několika oddílů: Osobnosti Ostravy, Čas dětství, Všednodennost, Skauting a jiné zájmy, Čtenářství a kultura, Fotografie. Kniha je již k dispozici ve všech pracovištích Knihovny města Ostravy a v knihovnách s právem povinného výtisku, není určena k prodeji, a proto ji nenajdete v síti knihkupectví. 

 

Máte-li zájem zapojit se do stále otevřeného projektu, kontaktujte kteroukoli pobočku či pracoviště Knihovny města Ostravy.


Přílohy
jpgPaměť Ostravy [jpg, 65 kB]