KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Černé oči Ostravy

Přednášky s osobnostmi ostravské hudební scény ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, debaty s místními patrioty o historii jednotlivých částí Ostravy, procházky dělnickými koloniemi či prezentace historické lidové hudby z Ostravska - to jsou jen ukázky aktivit, které má Knihovna města Ostravy připraveny pro nejbližší měsíce, a to v rámci projektu Černé oči Ostravy.

 

Cílem je podpora aktivního sebevzdělávání obyvatel Ostravy. Zaměříme se zejména na děti mladšího i staršího školního věku a seniory, neboť právě tito jsou našimi dvěma nejvíce frekventovanými kategoriemi návštěvníků. Chceme podpořit a rozvíjet pozitivní vztah lidí k místu, ve kterém žijí a k jeho bohaté historii. Hodláme šířit informovanost o kulturním dědictví Ostravy.

 

Projekt Černé oči Ostravy je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy - http://ostrava750.cz/. Soubor čtyřiceti akcí se uskuteční od dubna do listopadu 2017. Zahrnuje sérii přednášek, besed, komentovaných vycházek v terénu a soutěží. Programy proběhnou ve spolupráci s významnými osobnostmi ostravské kultury, historiky, pedagogy, kronikáři i spisovateli. Zapojeno je celkem dvanáct ostravských knihoven.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Irena Šťastná (599 522 444, 602 140 444)

Mgr. Jarmila Burešová (599 522 222, 603 496 975)