KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Černé oči Ostravy - zážitky, které vám zůstanou

Komentované vycházky do terénu se těší stále větší oblibě. V rámci projektu Černé oči Ostravy proběhne edukace v terénu 18. října od 16. hodiny, a to pod vedením historika Martina Strakoše. Výchozím bodem je knihovna Vietnamská 1451 a tématem právě Ostrava - Poruba. Jinou dopolední vzdělávací turistiku s názvem Tiše s úctou nabídne pobočka v Ostravě - Michálkovicích. Cílem bude 25. října v 9.00 hodin slezskoostravský hřbitov a průvodkyní patriotka Lenka Kocierzová. Na komentovanou procházku dalším, tentokrát vítkovickým hřbitovem, zavítáme 8. listopadu v 14.30 hodin. Organizátorem tohoto Tajemství za branou je knihovna v ul. Závodní z Ostravy - Hrabůvky. Výpravu povede opět paní Lenka Kocierzová.

 

Zajímají-li vás více příběhy spjaté s Ostravou literární, doporučíme zamířit do Hudebního oddělení Knihovny města Ostravy. Tři úterky vždy od 16. hodiny nabídnou přednášky s pedagogy Ostravské univerzity. Co tvoří toponymii města? Podle čeho se skutečně orientují obyvatelé města? Na tyto otázky a také na to, jak lidé ve městě zeměpisná pojmenování vnímají, jak je prožívají a jak je znají, se zaměří 17. října přednáška Ostrava – názvy ve městě doc. Jaroslava Davida. Na příkladu Ostravy ukáže nejen vývoj a proměny zeměpisných jmen města, ale rovněž různé typy uličních soustav. 

 

Jaromír Šavrda - ostravský spisovatel a disident je téma pro úterý 24. října, jež bude prezentovat doc. Iva MálkováPozůstalost a soudní spisy uložené v Archivu města Ostravy umožňují vrátit se k osobnosti a tvorbě Jaromíra Šavrdy, tvůrce spojeného s Ostravou, jejími periodiky, nakladatelstvími, literárním životem mezi 50. a 80. lety 20. století. Našim cílem je zastavit se u Šavrdových textů veršovaných, prozaických vydaných v oficiálních nakladatelstvích i ve vlastní samizdatové edici Libri prohibiti a připomenout si  význam této osobnosti nejen pro Ostravsko. 

 

Petr Bezruč – stále živý? To je název přednášky s diskusí v úterý 31. října organizované k 150. výročí narození Petra Bezruče. Vystoupí dr. Zdeněk Smolka, prof. Jan Malura, vedoucí katedry české literatury FF OU, Mgr. Martina Klézlová, vedoucí Památníku Petra Bezruče v Opavě. Bude řeč o proměnách hodnocení Petra Bezruče, jeho vlivu na současné umění a literaturu, o otázkách autorství Slezských písní i  novém vydání sbírky s ilustracemi 81 českých výtvarníků.

 

Jsou-li vaším oblíbeným tématem hrady a zámky Ostravska, pak doporučujeme přednášku Marka Weissbroda, pracovníka Muzea Beskyd, a to 23. listopadu v pobočce na nám. Dr. Brauna v Ostravě - Svinově. Ostravské kolonie a život v nich představí 28. listopadu Martin Jemelka v knihovně Opavská v Ostravě - Porubě. Herecká osobnost regionu, Norbert Lichý, navštíví další porubskou pobočku Podroužkovu 27. října. Zábřeh ve starých fotografiích, prezentace zaniklých míst Ostravy - Zábřehu s historikem Petrem Přendíkem, proběhne 25. října v pobočce Závodní v Ostravě - Hrabůvce. Tentýž přednášející představí 1. listopadu historii Ostravy - Radvanic v pobočce v ul. Těšínská. Šachty, těžba a dávný vývoj v Ostravě - Muglinově budou tématem pro Marka Pientoně 1. a 8. listopadu v pobočce v ul. Hladnovská.       

 

Projekt Černé oči Ostravy zahrnuje soubor celkem čtyřiceti různorodých akcí. Probíhá od dubna do listopadu 2017. Programy se uskutečňují ve spolupráci s významnými osobnostmi ostravské kultury, historiky, pedagogy, kronikáři i spisovateli. Zapojeno je celkem dvanáct ostravských knihoven. Cílem je podpora aktivního sebevzdělávání obyvatel Ostravy. Chceme podpořit a rozvíjet pozitivní vztah lidí k místu, ve kterém žijí a k jeho bohaté historii. Hodláme šířit informovanost o kulturním dědictví Ostravy. Projekt Černé oči Ostravy je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy - http://ostrava750.cz/. Aktuální data dalších akcí jsou k dispozici v kalendáři akcí na webu, v informačních Zpravodajích nebo v dokumentu pod záložkou Projekty - Černé oči Ostravy.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Irena Šťastná (599 522 444, 602 140 444)

Mgr. Jarmila Burešová (599 522 222, 603 496 975)