KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Seniorkou roku 2017 se stala paní Lenka Kocierzová

Jak jistě víte, nominovali jsme naše tři aktivní čtenáře a spolupracovníky do ankety statutárního města Ostravy Senior roku 2017. Do soutěže klubů jsme rovněž nominovali jeden z klubů Generace. Jména jsme ponechali v tajnosti, neboť jsme čekali na den D, kdy budeme moci vše prozradit. Den D nastal 9. listopadu 2017 a my zveřejňujeme jméno našeho úspěšného nominanta.

 

Pobočka na Závodní ulici navrhla do ankety pana Antonína Blažka, dlouholetého spolupracovníka knihovny, dobrou duši Jubilejní kolonie. Byl zařazen do užšího nominačního výběru a společně s manželkou byl pozván na slavnostní vyhlášení ankety na ostravskou Novou radnici. 

 

Co o panu Blažkovi napsali na stránkách webu Ostrava.cz? "Antonín Blažek, 89 let, muž mnoha zájmů a profesí, mistr odborného výcviku, technik, účinkující v různých kulturních a společenských akcích, který popsal své zážitky v Paměti Ostravy."

 

Vítězem se nestal, konkurence byla opravdu kvalitní – titul byl přiznán paní Lence Kocierzové.

Za kluby seniorů byl vybrán klub z Plesné.

 

Blahopřejeme paní Lence Kocierzové, rovněž naší čtenářce a časté spolupracovnici.

 

Informace o vyhlášení výsledků ankety Senior roku 2017 najdete zde:

http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/seniorem-roku-je-lenka-kocierzova

 

I v příštím roce navrhneme do ankety další jména – budete to Vy?