KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Vrcholí Černé oči Ostravy - zážitky vám nevezmou

Projekt Černé oči Ostravy zahrnuje soubor celkem čtyřiceti různorodých akcí. Probíhá již od letošního dubna a vrcholí pravě nyní v listopadu. Programy se uskutečňují ve spolupráci s významnými osobnostmi ostravské kultury, historiky, pedagogy, kronikáři i spisovateli. Máme za sebou řadu komentovaných prohlídek v různých částech města, besedy, přednášky i workshopy či soutěže pro děti. Zapojeno je celkem dvanáct ostravských knihoven.

 

Jsou-li vaším oblíbeným tématem hrady a zámky Ostravska, doporučujeme přednášku Marka Weissbroda, pracovníka Muzea Beskyd, a to v pobočce na nám. Dr. Brauna v Ostravě - Svinově, jež proběhne 23. listopaduOstravské kolonie a život v nich i v historické Ostravě představí 28. listopadu Martin Jemelka v knihovně Opavská 6111 v Ostravě - Porubě. Setkání začínají vždy v 17.00 hodin.   

 

V minulém týdnu proběhla jedna z nejvýraznějších akcí projektu Černé oči Ostravy, koncert folklórních muzik. Folklórní soubory, jmenovitě Iskérky, Strunečky a Husličky pod vedením fenomenální pedagožky Jarmily Červenkové, které jsou ze ZUŠ Edvarda Runda ve Slezské Ostravě, zanechaly tak silnou stopu v nás posluchačích, že jen těžko se popisuje zážitek z hudby, kterou žáci prováděli. Výkon to byl profesionální, však také ocenění, které paní Červenková se svými soubory sbírá po celostátních soutěžích, jsou toho jasným dokladem. Hudební přehlídkou provedl přes 80 hostů pan Jan Rokyta, umělecký vedoucí Ensemble Flair a umělecký ředitel festivalu Musica Pura. Akce se uskutečnila v úterý 14. listopadu ve společenském sále při Hudebním oddělení Knihovny města Ostravy.

 

Cílem projektu je podpora aktivního sebevzdělávání obyvatel Ostravy. Chceme podpořit a rozvíjet pozitivní vztah lidí k místu, ve kterém žijí a k jeho bohaté historii. Hodláme šířit informovanost o kulturním dědictví Ostravy. Projekt Černé oči Ostravy je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy - http://ostrava750.cz/. Aktuální data dalších akcí jsou k dispozici v kalendáři akcí na webu, v informačních Zpravodajích nebo v dokumentu pod záložkou Projekty - Černé oči Ostravy.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Irena Šťastná (599 522 444, 602 140 444)

Mgr. Jarmila Burešová (599 522 222, 603 496 975)