KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Čtenářský klub

Milí čtenáři,

 

jako vaši knihovníci víme, že samozřejmě hodně rádi čtete a víme, že se s námi rádi dělíte o pocity z právě dokončené četby. A taky dobře víme, že máte rádi svůj region, že se o něj živě zajímáte (mj. například tím, že se připojujete k projektu Století objektivem Ostravanů) a máte rádi jeho autory. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, že založíme čtenářský klub, v jehož rámci budeme zpočátku (protože regionálních autorů není nekonečný počet) pročítat regionální autory a budeme si o nich a jejich tvorbě následně v Čtenářském klubu povídat.

 

První, koho jsme vám vybrali na četbu přes léto, je Ivan Landsmann a jeho dvě knihy: Pestré vrstvy a Smetanová revoluce. Obě knihy jsou založeny na příbězích z našeho regionu, a to navíc z havířského prostředí – jsou velice zábavné, chytré, ale zároveň je lze chápat jako hlubší sondy do lidského života, a to ať už částečně o životě v těžkých podmínkách dolů a normalizace, anebo naopak v emigraci či v „divokých“ devadesátých létech.

 

Organizačně to bude jednoduché – vytvoříme dvě skupiny o několika lidech, jedna skupina si přes prázdniny pročte Pestré vrstvy a druhá Smetanovou revoluci. S první skupinou (Smetanová revoluce) se sejdeme 18. září a s druhou (Pestré vrstvy) 25. září – vždy v prostorách půjčovny KMO (předběžně počítáme s časem 17:00 až 19:00), kde – obklopeni knihami – budeme společně vyjadřovat své pocity, postřehy a reflexe z tvorby Ivana Landsmanna. Termín přihlášek je do 6. července na mailu klub.kmo@gmail.com. Připomínáme, že je omezený počet míst čili kdo se dříve přihlásí, ten má větší šanci. Knihu budete mít samozřejmě k dispozici přes celé prázdniny a budete si ji moci vyzvednout přímo v ústřední knihovně.