KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Zaměstnanci podporují puštíky bělavé v ZOO Ostrava

Zaměstnanci Knihovny města Ostravy opět na další rok symbolicky adoptovali druh puštíka bělavého středoevropského v ostravské ZOO.

Symbolicky proto, že bez tohoto příspěvku by samozřejmě puštíci nebyli ponecháni o hladu svému osudu; ovšem díky tomuto příspěvku kromě obvyklých myšek a kuřátek mohou nejen puštíci získat během roku i něco navíc, např. renovaci klecí a výběhů.

Celková částka od těch zaměstnanců KMO, kteří se rozhodli i podruhé ke sbírce připojit a podpořit tím chov puštíků bělavých i činnost celé ZOO, byla předána do ZOO Ostrava ve středu 21. listopadu.