KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Reagujeme na připomínky čtenářů z průzkumu spokojenosti

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

 

v únoru r. 2018 jsme Vás seznámili s výsledky průzkumu spokojenosti mezi čtenáři Knihovny města Ostravy, který byl realizován na konci roku 2017. Cenné podněty a připomínky, které jste nám v rámci dotazníků poskytli, stále zpracováváme. Nyní jsme pro Vás připravili vyjádření vedoucích oddělení, poboček či obvodů k  Vašim vybraným dotazům a námětům. Reagujeme na konkrétní připomínky k jednotlivým provozům, ale mnohé se vztahují ke službám poskytovaným celou knihovnou. Pokud zde nenajdete odpověď právě na svou poznámku, můžete využít Knihu přání a stížností, tato je dostupná ve všech našich provozech. Nebo nám napište své náměty na e-mailové adresy uvedené v sekci Kontakty na webu KMO.

 

ČTENÁŘI:

„Veškeré akce informovat do emailu předem s dostatečným předstihem tak, aby se jich informovaný občan mohl zúčastnit.“

„Například informovat mailem 1x měsíčně o chystaných akcích, pokud nejdu do knihovny, vůbec nevím, co se tam bude dít.“

„Bylo by možné, aby tyto informace byly zasílány prostřednictvím mé mailové adresy, kterou má knihovna k dispozici (např. měsíc předem)?“

„Nemůžete více propagovat své akce?“

 

KNIHOVNA:

Propagace akcí probíhá několika způsoby: osobním pozváním, letáky v pobočkách, letáky v informačních vitrínách obce, v obecních zpravodajích. Na webových stránkách knihovny se můžete přihlásit k odběru informačního newsletteru, informace o akcích najdete na úvodní stránce webu knihovny. Jsou zde zveřejněny nejbližší akce v kalendáři akcí a také programový zpravodaj (kompletní programy všech poboček). Po osobní domluvě v konkrétní pobočce Vám budou zasílány pozvánky přímo na Váš osobní mail.

 

ČTENÁŘI:

 „No, já bych potřebovala, aby byla tak do devíti večer:) Odpoledne s tím dost bojuju a tak chodím méně, než bych chtěla.“

„Půjčovní doba i ve středu – zkrácená nebo box na vracení knih"

„Asi delší provozní dobu“

„Chybí otevírací doba ve středu.“

„Bylo by dobré, kdyby byla knihovna otevřena každý den do 18h. Do 16h to nikdy nestihnu :(...“

„Možná častější otevírací doba - nikoliv pouze jeden den v týdnu.“

„Aby byla knihovna otevřená alespoň 2 krát týdně.“

 

KNIHOVNA:

Budeme sledovat návštěvnost jednotlivých poboček ve dnech a časech a přizpůsobíme otevírací dobu těmto skutečnostem. Uděláme průzkumy mezi čtenáři jednotlivých poboček k navrhovaným změnám v otevírací době ještě předtím, než změny uskutečníme.  Nemáme dostatek knihovníků pro všechny pobočky, jeden zaměstnanec obsluhuje více poboček a tím je dáno také omezení počtu půjčovních dnů. Dostupnost našich knihoven pro naše čtenáře je nadále naší prioritou. O tom svědčí i minimální počet dní, kdy jsou knihovny během roku uzavřeny.

 

ČTENÁŘI:

 „Možnost vypůjčování knih i mezi pobočkami. Některé knihy jsou třeba jen ve dvou pobočkách pro mě dost špatně dostupné.“

„Velmi by mi pomohlo, kdyby se na mojí pobočce dala objednat kniha z jiné ostravské pobočky, např. z ústřední knihovny a nemusela bych kvůli tomu na ústřední knihovnu.“

„Možnost stáhnout knihu, o kterou mám zájem z jiné pobočky či ústředí. Pokud není ve fondu mé pobočky.“

„Uvítala bych, kdyby se knihy, které nemá naše knihovna ve svém fondu, ale v jiné knihovně jsou, daly přivést do pobočky, kterou navštěvuji a pak jsem je tam mohla i vrátit.“

 

KNIHOVNA:

Čtenářský průkaz je platný do všech 27 poboček a do ústřední knihovny, což umožňuje našim čtenářům si knihy vypůjčit ve všech provozech. Vzhledem k častému výskytu tohoto dotazu hledáme způsob, jak čtenářům v tomto požadavku vyjít vstříc.

 

ČTENÁŘI:

Vracení knih na libovolné pobočce.“

 

KNIHOVNA:

Vrácení knih v kterékoli pobočce není zatím z technických, ekonomických a provozních důvodů možné. Knihy z jiných poboček má čtenář možnost vrátit pouze v pobočkách, které mají bibliobox (ústřední knihovna 28. října 2, pobočka Dr. Martínka 4 v Ostravě Hrabůvce a pobočka Opavská 6111/64 v Ostravě Porubě).

 

ČTENÁŘI:

 „Když vracím knihu po 90 dnech, proč si ji nemohu opětovně zapůjčit, když není rezervovaná?“

„Nelíbí se mi, že si knihu můžu třikrát prodloužit a pak, i když ji osobně donesu vrátit, si ji nemůžu hned půjčit znovu (narozdíl od mětské knihovny v Praze) a musím počkat týden, aby prý "i jiní čtenáři si měli šanci knihu půjčit" - tento argument neuznávám, protože případný jiný čtenář si může knihu rezervovat. Toto se mi stává u knih, které potřebuji k svému výzkumu, a jedná se o dost nepříjemnou překážku.“

 

KNIHOVNA:

Na základě Vašich připomínek bylo domluveno, že pokud čtenář po 90 dnech knihu donese, aby ji knihovník fyzicky viděl a zkontroloval, čtenář si ji pak může opětovně zapůjčit.

 

ČTENÁŘI:

 „Lze vyřešit předobjednávky?“

„Uvítala bych možnost objednat si knihy předem přes internet nejen u těch, které jsou půjčené, ale i u těch, které jsou aktuálně k vypůjčení.“

„Možnost objednávat knihy mailem na určitou hodinu buď všechny, nebo alespoň tituly deponované ve skladech mimo knihovnu.“

Objednávání knih přes email by bylo dobré.“

 

KNIHOVNA:

Automatizovaný knihovní systém neumožňuje rezervaci nepůjčených knih. Nabízí se řešení prostřednictvím telefonické nebo mailové objednávky se zpětným potvrzením odložení a vytvoření předobjednávky, která by zajistila odložení knih na krátkou dobu jako placenou službu. Tuto službu připravujeme na rok 2019.

 

ČTENÁŘI:

 „Nechápu, proč nemůže být čtenářská průkazka přenosná mezi manželi - seniory !!!“

„Nelíbí se mi, že není možné, aby s mou kartičkou nemohl přijít někdo jiný si vypůjčit knihu. Když jsem například měla zlomenou nohu, nemohla jsem se dostavit přímo já a poslala přítele pro nějaké knihy, paní mu je odmítla půjčit, že to není jeho kartička a že jej ani nezná. Asi mají určitá nařízení, ale je to trochu omezující.“

 

KNIHOVNA:

Knihovna dodržuje platné předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR). Nepřenosnost čtenářského průkazu je zakotvena v Knihovním řádu. Knihovna je mj. hodnocena také podle počtu registrovaných čtenářů, kteří její služby využívají, tento ukazatel při sdílení průkazu (nejen manželi seniory) stále klesá a může ohrozit jak podporu ze strany zřizovatele (omezení prostředků na nákup knih, úvahy o zrušení některých knihoven) tak i dotace od jiných subjektů (obecních úřadů, nadací, soukromých dárců).

 

ČTENÁŘI:

 „Uvítala bych větší možnosti výběru knih, hlavně detektivek a více novinek v tomto žánru.“

„Větší výběr knih, jestli je to v kapacitních možnostech budovy. Už toho mám hodně přečtené, tak navštěvuji i pobočky v okolí (centrum, Hrabůvka…).“

„Více novinek.“

„Větší výběr aktuální literatury.“

 

KNIHOVNA:

Při nákupu nových knih musíme přihlížet k velikosti pobočky, počtu a složení čtenářů a v neposlední řadě k ročnímu finančnímu rozpočtu. Nabídka námi nakoupených knih je doplňována výměnnými “cirkulačními” fondy, které zejména menším pobočkám zajišťují vyšší počet titulů v nabídce. Fondy doplňujeme dary a knihami pořízenými z dotací (městské úřady, nadace). Pokud ve své pobočce nenajdete požadovaný titul, můžete využít platného čtenářského průkazu ve všech pobočkách sítě KMO nebo si požadovaný titul rezervujte (placená služba). Pokud vám chybí konkrétní titul, doporučte nám jej k zakoupení prostřednictvím elektronického formuláře.

 

 

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA

 

ČTENÁŘI:

 „Aby nebyl přelepován název a spisovatel knihy na hřbetu, stačila by přece jen začáteční písmena na identifikaci, další je na štítku uvnitř, jak je to v knihovnách v jiných městech, špatně se tak knihy vyhledávají.“

 

KNIHOVNA:

V ústřední knihovně KMO najdete rozsáhlý knižní fond (přes 100 000 knižních jednotek), který je z velké části umístěn ve skladech. Je nutné označovat knihy signaturami pro rychlejší dohledání, a to i v tom případě, že jsou knihy momentálně umístěny ve volném výběru ‐ v rámci pravidelných obnov fondu se totiž mnoho z nich přesouvá následně do skladu. Signatury na hřbetu tedy slouží k tomu, abychom mohli rychleji najít požadované knihy.

 

ČTENÁŘI:

 „Lepsiu orientaciu medzi jednotlivymi sluzbami kniznice. Nejaky centralny bod, kde sa dozviem, ze kde je studovna, kde je kopirka. Od kedy do kedy. Asi nejaka informacna tabula.“

 

KNIHOVNA:

Veškeré informace jsou návštěvníkům k dispozici buď přímo při vstupu do knihovny v šatně, kde pracovnice ochotně zodpoví základní otázky stran rozmístění jednotlivých oddělení v Ústřední knihovně KMO. Při vstupu do půjčovny pak je čtenářům k dispozici pracovník bibliografických a informačních služeb, jenž čtenáři zodpoví všechny další informace nutné k orientaci a poskytovaným službám v knihovně. Při změnách rozmístění jednotlivých oddělení doplníme informační systém o ukazatele na službu kopírování, skenování ap.

 

ČTENÁŘI:

 „Spodní přihrádky volného výběru jsou pro většinu lidí skoro nedostupné, při vyhledávání titulu bych musel ležet…“

 

KNIHOVNA:

Abychom vystavili ve volném výběru co nejvíce knih, ukládáme je do spodních polic cca 20 cm od země. Mezi regály jsou přistaveny malé židličky, které usnadní výběr z těchto polic. V případě potřeby se neváhejte obrátit na službu konajícího zaměstnance knihovny (poznáte jej mj. podle viditelné jmenovky na oděvu).

 

ČTENÁŘI:

„Kdysi tam bylo více křesel, ve kterých bylo možno listovat ve vybraných knihách ještě před zapůjčením.“

 

KNIHOVNA:

Budeme se snažit během roku 2019 počet křesel navýšit.

 

ČTENÁŘI:

 „Uspořádání v naučné literatuře by mohlo být přehlednější.“

 

KNIHOVNA:

V oblasti uspořádání naučné literatury uplatňujeme principy MDT. Slovní popis k tomuto číselnému vyjádření obsahu knihy najdete vždy na přehledném plakátu vylepeném poblíž regálů s naučnou literaturou. V ústřední knihovně může dojít s ohledem na nedostatek místa k určité nelogičnosti řazení fondu, budeme rádi, pokud nás upozorníte na konkrétní případ. Knihovníci v jednotlivých půjčovnách čtenářům v případě potřeby s orientací rádi poradí.

 

ČTENÁŘI:

 „Orientaci by pomohla "mapka" ústřední knihovny - kde jsou jaké regály a jaká písmena…“

 

KNIHOVNA:

Mapku rozmístění fondů připravíme do konce ledna 2019.

 

ČTENÁŘI:

 „Jsem se službami velice spokojený, uvítal bych však rozšíření ústřední knihovny o cizojazyčné knížky (v němčině, ruštině, francouzštině, příp. i v angličtině).“

 

KNIHOVNA:

Cizojazyčný fond KMO je rozsáhlý (např. v anglickém jazyce nabízíme 11 tisíc svazků, v němčině dva tisíce, v ruštině cca tisíc knih, ostatní jazyky pouze okrajově). Nejvíce svazků v anglickém jazyce najdete v Britském centru, ostatní jazyky a starší vydání jsou vzhledem k prostorovým možnostem umístěny jak ve volném výběru, tak ve skladu. Má-li čtenář zájem o konkrétní titul, může jej najít přes online katalog KMO nebo může dát knihovně tip na jeho dokoupení.

 

ČTENÁŘI:

 „V Britském oddělení mě zaráží to, že si učebnicové a testové knihy nemohu půjčit na déle než 14 dní.“

 

KNIHOVNA:

U testových sbírek je výpůjční doba zkrácena na 14 dní bez možnosti dalšího prodloužení především z důvodu velkého zájmu o tyto přípravné materiály. Jedná se nám především o to, abychom uspokojili poptávku co největšího množství čtenářů. Přestože je výpůjční doba nastavena jako zkrácená, posuzujeme situaci vždy individuálně, tzn. má-li čtenář zájem o opětovné zapůjčení sbírky, kterou právě přinesl vrátit, a v knihovně se v danou dobu nachází její duplikát (případně je na regálu dostupné větší množství jiných aktuálních testových sbírek), vždy se snažíme vyhovět a publikaci půjčit znovu.

 

ČTENÁŘI:

 „Uvítala bych více not z nakladatelství Enoty.eu, více not napsaných pro čtyřruční klavír a zahraniční školy výuky hry na klavír.“

 

KNIHOVNA:

Od distributora enoty.eu odebíráme pravidelně. Můžete nám prostřednictvím  e-mailu nebo elektronického formuláře doporučit konkrétní tituly k dokoupení.

 

 

OBVOD OSTRAVA 1: POBOČKY MARIÁNSKÉ HORY (DALIBOROVA), MARIÁNSKÉ HORY (J. TRNKY), VÍTKOVICE, PŘÍVOZ, PETŘKOVICE, HOŠŤÁLKOVICE

 

ČTENÁŘI:

 „Pobočka v Petřkovicích je poměrně dost malá na to, aby si tam člověk v klidu poseděl a prostudoval nějakou knihu. Je to spíš na stojáka vybrat a jít.“

 

KNIHOVNA:

Pobočka v Petřkovicích má od června r. 2018 nově ustavené regály, v interiéru přibyla křesílka, zcela nově je uspořádán prostor pro menší děti. Snad se nám podařilo vytvořit lepší prostředí pro delší pobyt v knihovně, potvrdíte naše slova třeba e-mailem nebo přímo v pobočce?

 

ČTENÁŘI:

 „Možnost parkování.“ - pobočka Mariánské Hory (Daliborova)

 

KNIHOVNA:

Od října 2017 má pobočka před budovou knihovny k dispozici 2 parkovací místa, která jsou označena rezervací stání pro knihovnu.

 

ČTENÁŘI:

 „V poslední době mi vadí, že tam je pokaždé jiný knihovník.“ - pobočka Přívoz

„Proč se neustále mění personální obsazení?“ - pobočka Mariánské Hory (J. Trnky)

 

KNIHOVNA:

Ani knihovně se nevyhýbají personální změny, odchody zaměstnanců nebo potřeba zástupů v případě výpadku většího počtu lidí. I když to může být pro naše čtenáře méně komfortní, přesto věříme, že každý náš knihovník či knihovnice dokáže poskytovat kvalitní služby ve standardu, na který jsou zvyklí.

 

 

OBVOD 2: POBOČKY MUGLINOV (HLADNOVSKÁ), RADVANICE, MICHÁLKOVICE, HEŘMANICE, KUNČIČKY

 

ČTENÁŘI:

„Pobočka v Ostravě - Radvanicích je prostorově velmi omezena, bohužel v určité míře vypadá až odbytě co se do vybavení a modernizace týká. Pokud mohu srovnávat například s pobočkou v Ostravě-Vítkovicích, vadí mi nepřehledné, mnohdy až rozházené, seřazení knih. Jako maminka tří dětí bych více ocenila přehledně oddělené knihy pro nejmenší děti, děti předškolního věku a mladšího školního věku, což ve Vítkovicích naopak oceňuji. V radvanické pobočce také schází útulné místo pro pohodlné listování knihami, člověku nezbývá nic jiného, než stát mezi regály, které už by také potřebovaly obnovit…“

 

KNIHOVNA:

Pobočka je „malá“. Budeme se nadále pokoušet ve spolupráci s místním úřadem pro knihovnu získat větší prostory. Pobočku zařadíme do plánu interiérových změn, jsme však limitování finančními prostředky (KMO spravuje síť 28 knihoven). Vítkovická pobočka byla postavena a vybavena v rámci mimořádného projektu spolufinancovaného obcí a německou nadací (Projekt Romaňi Kereka).

 

ČTENÁŘI:

 „V knihovně chybí knihy do série, protože je nedostane a musím jinam. To by se mělo zlepšit.“

„Trochu mě mrzí, že nemají všechny knihovny stejné jakoby nabídky knih. Myslím tím, pokud se jedná o nějakou sérii, tak by měly být knihy vždy v celém svazku. Ne, že 1,2 díl seženu u nás a třeba 3 a 5 v jiné knihovně, která je třeba úplně v jiném obvodu města. To mě trošku mrzí. Snad bude nějaká šance na nápravu. :)“

 

KNIHOVNA:

Proč v pobočce chybí knihy ze série? Kniha mohla být ztracena, vyřazena pro opotřebení, nebo nebyla pro pobočku zakoupena. Série na sebe nenavazuje dějově, je spojena postavou hlavního hrdiny a proto jsou knihy koupeny pro více poboček bez ohledu na sérii. Knihy, které jsou dějově navazující, označujeme jako díly a ty pak jsou koupeny pro danou pobočku všechny. Pokud vám chybí konkrétní titul, doporučte nám jej k zakoupení prostřednictvím online formuláře nebo oslovte s konkrétním požadavkem svou knihovnici.

 

ČTENÁŘI:

 „Posunout začátek akce na pozdější odpoledne po pracovní době.“

 

KNIHOVNA:

Akce jsou zajišťovány na základě zájmu čtenářů v čase, který si určili (převažuje hledisko bezpečného návratu). Okruh témat je daný rovněž zájmem samotných návštěvníků: literární besedy, setkání s autory, cestovatelské besedy, setkání s regionálními osobnostmi a vzdělávání. Akce v Michálkovicích jsou v rámci pátečních termínů velmi dobře navštěvovány, momentálně nemáme kapacity a dostatek zájemců o jiné termíny.

 

ČTENÁŘI:

 „Vratné boxy na knihy i u poboček…“

 

KNIHOVNA:

Nákup a umístění biblioboxu u pobočky Muglinov (Hladnovská) je v jednání. Výrobce avizuje cenu cca 30 000 Kč, úřad městského obvodu Slezská Ostrava přislíbil stavební úpravy k instalaci biblioboxu. Lze realizovat v druhém pololetí 2019.OBVOD 3: POBOČKY HRABŮVKA (Dr. MARTÍNKA), VÝŠKOVICE, HRABŮVKA (ZÁVODNÍ), ZÁBŘEH (GURŤJEVOVA), HRABOVÁ, STARÁ BĚLÁ, NOVÁ BĚLÁ, PROSKOVICE

 

HRABŮVKA (Dr. MARTÍNKA)

 

ČTENÁŘI:

 „Jsem se službami výpůjčními celkem spokojená. Snad problém v tom, že mnohdy kniha, kterou potřebuji, je půjčena do uvedeného data, které už bylo před několika měsíci. Například, když se dívám na výpůjčku knihy 5. 10. 2017 a je tam napsáno, že je kniha zapůjčena do 4. 1. 2017 - , pak měla být už 9 měsíců vrácena - a není - něco tu není v pořádku.“

 

KNIHOVNA:

Uvedené datum je termín, do kdy má čtenář, který knihu má právě půjčenou, tuto knihu vrátit. Někteří čtenáři však stanovené výpůjční lhůty nedodržují. Upomínáme je pak o vrácení dokumentů, nevrácené dokumenty vymáháme i právní cestou, ale bohužel ne každý své závazky vůči knihovně splní. Po dobu, než zjistíme, že vymáhání dokumentů bylo neúspěšně, figurují knihy v online katalogu jako půjčené, i s původním termínem vrácení.

 

ČTENÁŘI:

 „Nechápu, proč nemůže být čtenářská průkazka přenosná mezi manželi - seniory !!!“

„Nelíbí se mi, že není možné, aby s mou kartičkou nemohl přijít někdo jiný si vypůjčit knihu. Když jsem například měla zlomenou nohu, nemohla jsem se dostavit přímo já a poslala přítele pro nějaké knihy, paní mu je odmítla půjčit, že to není jeho kartička a že jej ani nezná. Asi mají určitá nařízení, ale je to trochu omezující.“

 

KNIHOVNA:

Knihovna dodržuje platné předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR). Nepřenosnost čtenářského průkazu je zakotvena v Knihovním řádu. Knihovna je mj. hodnocena také podle počtu registrovaných čtenářů, kteří její služby využívají, tento ukazatel při sdílení průkazu (nejen mezi manželi seniory) stále klesá a může ohrozit jak podporu ze strany zřizovatele (omezení prostředků na nákup knih, úvahy o zrušení některých knihoven) tak i dotace od jiných subjektů (obecních úřadů, nadací, soukromých dárců).

 

ČTENÁŘI:

 „Knihy, které jsou atraktivní (v té dané době "v kurzu") nejsou k dispozici (nedostatečný počet výtisků).“

„Atraktivních knih je na počet obyvatel O-Jihu málo a je nutno si je objednávat. Myslím, že pobočka by jich měla dostávat podstatně více.“

 

KNIHOVNA:

Snažíme se nakupovat knihy tak, abychom vyhověli co největšímu počtu uživatelů, ne každý čtenář chce pouze bestsellery, ale i přesto na větší pobočky kupujeme více výtisků knih, které jsou v dané době atraktivní. Nelze ale nakoupit např. 10 výtisků jedné knihy, protože bychom pak měli omezené finanční prostředky na jiné žánry, které jsou také žádané. Navíc zájem o ně opadne a nastane problém s jejich uložením. Víme, že rezervací na bestsellery v pobočce Dr. Martínka je hodně, ale čtenář má možnost zjistit si v online katalogu, zda je daná kniha dostupná v jiné pobočce a tam si ji zapůjčit. Další možností by bylo, omezit výpůjční dobu u těchto titulů, aby se kniha dostala dříve k dalšímu čtenáři, ale otázkou je, zda by to našim uživatelům vyhovovalo. U zvláště žádaných titulů dokupujeme další exempláře.

 

ČTENÁŘI:

 „Příliš mnoho starších knih. Málo novinek.“

 

KNIHOVNA:

Do všech poboček Knihovny města Ostravy jsou pravidelně pořizovány nové přírůstky. Za loňský rok bylo pořízeno celkem 29 610 svazků. Pobočka Dr. Martínka jich pak dostala 3 279.

 

ČTENÁŘI:

 „Chybí mi v pobočce Dr. Martínka kulturní a vzdělávací pořady. Když jsem se dávno na ně informovala, bylo mi řečeno, že na to nejsou zařízeni, že mám chodit k Sýkorovu mostu, což je daleko. A prostory přece v K3 jsou.“

 

KNIHOVNA:

Pobočka Dr. Martínka pořádá kulturní a vzdělávací pořady zejména pro děti a mládež. Co se týče dospělých uživatelů, vzhledem k omezeným prostorovým možnostem knihovny a půjčovní době do 19.00 hod., akce pro dospělé nepořádáme. Knihovna má v budově Kulturního domu k dispozici pouze prostory půjčoven a zázemí pro zaměstnance. Pro seniory nabízíme ve středu dopoledne jednorázové internetové školení pro začátečníky.  V obvodu Ostrava‐Jih pořádají kulturní akce také naše pobočky ve Výškovicích nebo na Závodní ul.

 

ČTENÁŘI:

 „Využívám především dětské oddělení pro syna, využila bych některý den otevřeno i dopoledne.“

 

KNIHOVNA:

Dopolední provoz oddělení pro děti a mládež pro veřejnost není bohužel možný z důvodu pořádání vzdělávacích akcí pro základní a mateřské školy, které probíhají po celý školní rok. V loňském roce jsme uspořádali 261 vzdělávacích akcí pro školy, a zúčastnilo se jich 4 691 dětí. Během prázdnin upravujeme půjčovní dobu tohoto oddělení tak, aby bylo otevřeno i dopoledne.

 

ČTENÁŘI:

 „Vyhodit (archivovat) staré čísla časopisů 2013 a starší, a pravidelně odebírat nová čísla (vím omezeny rozpočet) :-( ale chybí mi časopis Esquire, nebo jiný technický časopis pro muže.“

 

KNIHOVNA:

Starší čísla časopisů pravidelně odepisujeme, pokud se nejedná o periodikum, které i přes své stáří může poskytnout zajímavé informace. Poslední čísla časopisů nabízíme k přečtení prezenčně v prostorách knihovny. Časopis Esquire objednáme pro rok 2019.

 

ČTENÁŘI:

 „Kvalita půjčovaného materiálu. Vytrhané listy, počmárané knihy a časopisy. Nerozumím tomu.“

 

KNIHOVNA:

Starší, opotřebované knihy a časopisy pravidelně vyřazujeme, i přesto se stále objevují ve volném výběru knihy, které jsou špinavé, počmárané a mají vytrhané listy. Ne každý uživatel se k půjčeným knihám chová řádně, nestačíme všechny knihy důkladně kontrolovat. Pomohlo by nám, kdybyste takové zjištění u konkrétního titulu oznámili u výpůjčního pultu, abychom sjednali ihned nápravu.

 

ČTENÁŘI:

 „Nejsem si jista, zda v nějaké formě vydáváte pravidelné informace o přírůstcích v knihovním fondu pro dospělé, a to pravidelně, kdykoliv zařadíte novou knihu. Pakliže ano, kde bych tuto informaci našla. Také by mně zajímalo, zda starší fond např. historické romány občas vyměňujete s jinými pobočkami, nebo u vás tzv. "zestárnou" mnoho let. Pak čtenář této kategorie v podstatě po nějaké době vyčerpá možnosti v oblasti svého zájmu.“

 

KNIHOVNA:

Novinky si lze vyfiltrovat v katalogu na internetu. V pobočce Dr. Martínka nabízíme také výběr novinek v tištěné formě, který je dostupný v půjčovně. Na větších pobočkách je praxe taková, že si knihy s ostatními pobočkami nevyměňujeme, ale vzhledem k tomu, že se pravidelně nakupují nové tituly ze všech žánrů, neměli by čtenáři mít problém dostat se k novým titulům z oblasti svého zájmu. Tzv. cirkulační systém, kdy si pobočky vyměňují mezi sebou knihy, funguje v menších pobočkách (Petřkovice, Hošťálkovice, Heřmanice, Kunčičky, Stará Bělá, Nová Bělá, Plesná, Proskovice, Krásné Pole).

 

VÝŠKOVICE

 

ČTENÁŘI:

 „Rozšířit nabídku aktuálních knih a autorů, např. švédské detektivky (mimo Nesba není nic :( ).“

 

KNIHOVNA:

Knihovní fond pobočky je pravidelně doplňován novými tituly, včetně severských krimi. Kompletní přehled lze nalézt v katalogu knihovny (např. při zadání sousloví severská krimi + v roletce vybrat konkrétní pobočku 344 ‐ Výškovice). Ze švédských autorů (Jo Nesbø je norský spisovatel) jsou zastoupeni např. Camilla Läckberg, Lars Kepler, Stieg Larsson, Henning Mankell, Christoffer Carlsson, Johan Theorin a řada dalších.

 

ČTENÁŘI:

 „Nerušit v knihovně koutek pro děti, kde si mají šanci hrát, když je navštíví maminka s různě starými dětmi.“

 

KNIHOVNA:

Zrušení koutku pro děti neplánujeme. Stále však platí, že za své děti je zodpovědný rodič, a to ve všech prostorách knihovny.

 

ČTENÁŘI:

 „Zapůjčení brýlí na čtení, které často zapomínám doma…“

 

KNIHOVNA:

Brýle na čtení půjčujeme ve všech pobočkách, oslovte prosím knihovníka/knihovnici za pultem.

 

ČTENÁŘI:

 „Nevyhovuje mi, že je knihovna ve středu zavřená.“

 

KNIHOVNA:

Oddělení pro dospělé čtenáře je otevřeno i ve středu a to od 12.00 do 18.00 hod.

 

ČTENÁŘI:

 „Vím o dětských akcích, které pobočka ve Výškovicích pořádá, ale nevím o akcích pro dospělé.“

„Posílat info o akcích e-mailem.“

„Více akce propagovat.“

 

KNIHOVNA:

O akcích pro dospělé informujeme pravidelně formou letáků v knihovně (nástěnka, pult), prostřednictvím měsíčního Programového zpravodaje v tištěné i elektronické verzi, na webu knihovny, v programu knihoven uveřejňovaném v Jižních listech, významné akce propagujeme též prostřednictvím webu a facebooku ÚMOb Ostrava-Jih. Na vyžádání zasíláme čtenářům pozvánky

e-mailem.

 

ČTENÁŘI:

 „Vyměnit ve Výškovicích skener za nový. Vybavit více knihoven skenerem a zpřístupnit tuto službu…“

 

KNIHOVNA:

V pobočce je funkční skener, skenujeme po předběžné domluvě. Skener je dostupný v 17 pobočkách KMO.

 

ČTENÁŘI:

 „Půjčovat hry - např pexetrio, logické hry autoblok, apod..“

 

KNIHOVNA:

V pobočce se půjčují deskové, karetní, edukativní, logické a další hry. Některé lze zapůjčit i absenčně, tedy mimo knihovnu. Seznam her je zveřejněn v kartě výškovické pobočky na webu knihovny.

 

HRABŮVKA (ZÁVODNÍ)

 

ČTENÁŘI:

 „Mrzí mne, že na pobočce nejsou k dispozici knihy, které nabízí ústřední knihovna Ostrava.“

 

KNIHOVNA:

Vzhledem k prostorovému omezení a s ohledem na finanční možnosti nelze v pobočce nabízet totožný fond, jakým disponuje ústřední knihovna. Čtenářský průkaz však platí ve všech provozech Knihovny města Ostravy, knihy si můžete půjčit kdekoli.

 

ČTENÁŘI:

„Posunout začátek akce na 17.00 hod.“

„Pozdější čas konání akcí.“

 

KNIHOVNA:

Čas akcí plánujeme s ohledem na časové možnosti přednášejících a také s ohledem na nejpočetnější skupinu návštěvníků ‐ seniory (bezpečnostní důvody).

 

ČTENÁŘI:

 „Přivítala bych včasnou informaci e-mailem.“

 

KNIHOVNA:

Informace o akcích zasíláme čtenářům na vyžádání, stačí se domluvit přímo v pobočce při osobní návštěvě.

 

HRABOVÁ

 

ČTENÁŘI:

 „Větší prostor pro knihovnu.“

 

KNIHOVNA:

Pobočka bude rozšířena o část prostoru bývalé tiskárny do konce roku 2018, tím jsou ale možnosti zvětšení prostor pro tuto pobočku vyčerpány.

 

ČTENÁŘI:

 „Nic mě nenapadá. Možná, že by nebyly špatné přednášky cestovatelů s ukázkami fotografií.“

 

KNIHOVNA:

Akce tohoto typu nebylo zatím možné realizovat z prostorových důvodů. Děkujeme za tip do budoucna.

 

ČTENÁŘI:

 „Věšák na kabát“

 

KNIHOVNA:

Věšák je v pobočce k dispozici.

 

 

OBVOD 4: POBOČKY PORUBA (OPAVSKÁ), PORUBA (VIETNAMSKÁ), PORUBA (PODROUŽKOVA), PORUBA (L. PODÉŠTĚ), SVINOV, POLANKA, PLESNÁ, KRÁSNÉ POLE

 

OPAVSKÁ

 

ČTENÁŘI:

“Třeba aspoň regálky na odložení tašek. V zimě málo místa na zimní kabáty, když je v knihovně více lidí.”

KNIHOVNA:

Pro tento účel slouží šatní skříňky, které jsou umístěny hned při vstupu do půjčovny knih. Zde si může každý čtenář uzamknout všechny věci, které potřebuje a věnovat se pak pohodlněji výběru knih.

 

ČTENÁŘI:

“Stačilo by mi poradit s webovým katalogem, který - jak jsem uvedla výše - knihovnice neznají… A pak bych očekávala nabídku novinek ap.“

 

KNIHOVNA:

Nové knihy jsou k dispozici hned při vstupu do půjčovny, a to v nabídce označené “Doporučujeme” či “Novinky”. Katalog a orientaci v něm znají všichni zaměstnanci KMO, pokud se setkáte s odlišnou skutečností, neváhejte na ni upozornit osobně vedoucí pobočky, či využijte e-mail - každý zaměstnanec má svou visačku se jménem.

 

ČTENÁŘI:

“Místo pro bezpečné uložení kola.”

"Stojany na kola - vím, že před pobočkou jsou, ale moc jim nedůvěřuji, raději bych si kolo přeposunula do vnitřních prostor."

 

KNIHOVNA:

Před knihovnou je stojan pro kola. Uzamčení kola spolehlivým zámkem si musí zajistit návštěvník sám. Požadavkům cyklistů umístit kola do interiérů půjčovny či do chodby nemůžeme vyhovět.

ČTENÁŘI:

“Více knih o horolezectví. Málo knih například z oblasti účetnictví. Přála bych si více cestopisné literatury. Více zajímavých kuchařek.”

“V nabídce časopisů mi chybí titul zaměřený na počítače a techniku.”

“Větší výběr audio knih a audio pohádek pro děti.”

“Více literatury týkající se politiky 20. a 21. století. Více křesťanské literatury.”

 

KNIHOVNA:

Děkujeme za konkrétní podněty. Na počátku roku 2019 se zaměříme na obnovu vytipovaného knižního fondu uvedených oblastí a zvážíme objednání chybějícího časopisu.

 

SVINOV

 

ČTENÁŘI:

“Nedostatečné místo na parkování auta.”

 

KNIHOVNA:

V nedávné době došlo ke změně nevyhovujícího stavu. Nyní je možné parkovat na více parkovacích místech zdarma přímo u knihovny, a to po dobu 30 minut.

 

ČTENÁŘI:

“Informace o knižních novinkách, současných bestsellerech ve vlastním tisku knihovny, kde by byly pozvánky na akce KMO.”

 

KNIHOVNA:

Informace o knižních novinkách z knihovního fondu se můžete dočíst v tištěném periodiku Párek, které je k dispozici v každé pobočce, časopis má také elektronickou verzi dostupnou na webu knihovny. Pozvánky na akce KMO lze získat e-mailem, a to odběrem Newsletteru a nebo přímo přihlášením k zasílání pozvánek na akce pobočky. O tuto službu lze zažádat u personálu kterékoli pobočky.

 

PODÉŠTĚ

 

ČTENÁŘI:

“Bylo by dobré změnit možnost vstupu do knihovny na bezbariérový, momentálně používáme kočárek, dole jej nenechám z důvodu možnosti krádeže a nahoru po schodech je to docela těžké… natož staří lidé, lidé o berlích, kteří se nahoru nemají šanci bez problémů dostat.”

“Aby v pobočce Ludvíka Podéště byl nainstalován sjezd na kočárek. Tuto pobočku navštěvuji také velmi často a dvojité schodiště jsou velkým problémem.”

 

KNIHOVNA:

Nejbližší bezbariérová pobočka se nachází v ul. Podroužkova. U pobočky L. Podéště o zavedení bezbariérového přístupu neuvažujeme, byl by finančně náročný, víme, že stávající dispozice budovy je limitující.

 

ČTENÁŘI:

“Akce třeba o hudbě, nebo přednáška o sci-fi knihách. Pozvat nějaké spisovatele / nějaké zajímavé přednášky o zemích (Asie,..).” 

 

KNIHOVNA:

Děkujeme za podněty. Pokusíme se vyhovět poptávce ze strany čtenářů.

 

PODROUŽKOVA

 

ČTENÁŘI:

“Akce se většinou pořádají jen v centru. Nebylo tam nic, co by mě zaujalo.” 
“Není určen pro mou věkovou skupinu. Pro mně jsou málo zajímavé.”

 

KNIHOVNA:

V této pobočce jsou pořádány jak akce pro děti, tak akce pro dospělé. Tematické spektrum je různé. V nabídce jsou besedy se spisovateli, cestovateli, herci a rovněž komentované vycházky apod. Budeme rádi za konkrétní podněty, jaké druhy akcí uvítáte. Samozřejmě jsme v současné době limitování také prostorem, jenž čeká na rekonstrukci.

 

ČTENÁŘI:

“Zrekonstruovat konečně vnitřek popř. alespoň začít využívat další prostory budovy.”

KNIHOVNA:

Rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí knihovna, je připravena. Nové interiéry jsou navrženy. V současné době probíhají všechna přípravná řízení. Koncem léta 2019 by měly začít stavební práce, které zahrnují nejen kompletní rekonstrukci  vnitřních prostor, ale také blízký park a okolí.

 

ČTENÁŘI:

“Více informovat… vytisknout měsíční program akcí a dávat jej návštěvníkům při výpůjčce.”

 

KNIHOVNA:

Tištěný programový zpravodaj je vždy k dispozici a k volnému rozebrání při vstupu do pobočky. Pro informování lze využít také www.kmo.cz a nebo si nechat zasílat nabídku akcí e-mailem. Tato služba je k dispozici zdarma, stačí o ni zažádat u pultu.

 

POLANKA

 

ČTENÁŘI:

“Knihovna v Polance by si zasloužila větší prostory. Budu ráda, až se knihovna přestěhuje do nových větších prostor. Častější provozní dobu, mohla by být kratší ale denně.”

 

KNIHOVNA:

Knihovna byla přestěhována do větší a reprezentativnějších prostor a sídlí nyní v ul. 1. května 330/160. Rozšířili jsme také půjčovní dobu o středeční provoz.

 

ČTENÁŘI:

"Více zviditelnit program- vývěska v obci, rozhlas”

 

KNIHOVNA:

Zajistit vývěsku pro propagaci akcí se nám zatím nepodařilo, žádná ze stávajících není volná. Doporučujeme požádat v pobočce o zasílání akcí této knihovny na váš osobní e-mailem.

 

ČTENÁŘI:

“Obměnit žánr literatury faktu.”

 

KNIHOVNA:

Do února 2019 bude knihovní fond naučné literatury pro dospělé čtenáře doplněn o nové tituly. Pokud vám chybí nějaký konkrétní titul, doporučte nám jej k zakoupení prostřednictvím elektronického formuláře.

 

KRÁSNÉ POLE

 

ČTENÁŘI:

“Pouze bych zlepšila knihovní fond, např. zcela chybí cestopisy i časopisy cestopisných témat, CD zcela chybí, alespoň několik "putovních" by bylo fajn, pro děti více encyklopedií.”

“Více knih a časopisů o cestování, stejně jako přednášky na toto téma.”

KNIHOVNA:

Děkujeme za Váš podnět, knižní fond jsme během října a listopadu 2018 doplnili o 10 kusů nových cestopisů, základní sadu audioknih zkušebně zavedeme do konce roku 2018 a uvidíme, jaký bude u čtenářů zájem. U encyklopedií pro děti oceníme váš tip na konkrétní titul k dokoupení. Cestopisné přednášky se budeme snažit zařadit mezi akce této knihovny.

 

VIETNAMSKÁ

 

ČTENÁŘI:

“Pokud by měla knihovna účet na twitteru, sledoval bych ji tam.“

 

KNIHOVNA:

Knihovna města Ostravy má webové stránky a v rámci sociálních sítí zvolila pouze Facebook. Další rozšíření na jiné sociální sítě neplánujeme, v následujících 2 letech zprovozníme nové webové stránky, které budou uživatelsky přívětivější. 

 

ČTENÁŘI:

“Půjčujeme si i v knihovně v centru a ráda bych vracela knížky tady.”

“Více boxů nebo odevzdání knížek v každé knihovně.”

 

KNIHOVNA:

Vracet knihy vypůjčené z jakékoliv pobočky KMO do 3 biblioboxů rozmístěných v Ostravě. Tuto službu nabízí už nyní ústřední knihovna u Sýkorova mostu, pobočky Opavská v Porubě a Dr. Martínka v Hrabůvce. Bližší informace naleznete v Knihovním řádu u popisu této služby, případně je poskytne kterýkoliv zaměstnanec KMO. Pořízení biblioboxu je finančně značně náročné, a to je zatím jediná a hlavní překážka pro jejich rozšíření na více míst. O této potřebě však víme a budeme se ji snažit výhledově uspokojit.

 

ČTENÁŘI:

“Na pobočce Vietnamská by mi vyhovovala otevírací doba i v sobotu.”

 

KNIHOVNA:

Nejbližší pobočka, kde máme zaveden sobotní provoz, je Opavská. Vzhledem k personálním možnostem není zatím v našich silách zajistit otevření v soboty v pobočce Vietnamská.

 

ČTENÁŘI:

“Ocenila bych možná automat na kávu a nějaké zákoutí, kde si v klidu sednout, ne jen mezi regály. Ale chápu, že není místa nazbyt. Jsem prostě spokojená a chodím tam velice ráda!”

KNIHOVNA:

Zavedení automatu na kávu je v současné době v řešení. Budeme se snažit tuto poptávku čtenářů uspokojit.


ČTENÁŘI:

“V podzimním a zimním období možnost odložit si kabát, bundu.”

 

KNIHOVNA:

Pro tento účel slouží šatní skříňky, které jsou umístěny hned při vstupu do půjčovny knih. Zde si může každý čtenář uzamknout všechny věci, které potřebuje a věnovat se pak pohodlněji výběru knih.

 

PLESNÁ

 

ČTENÁŘI:

“Byla bych ráda, kdyby v pobočce Plesná byly častěji dostupné knižní novinky, aby se výpůjční fond pro děti zvětšil.”

 

KNIHOVNA:

Plesná patří mezi nejmenší pobočky KMO. Funguje zde tzv. cirkulační systém, kdy si pobočky podobné velikosti vyměňují knihy mezi sebou, a to platí jak pro knihy určené dětem, tak dospělým čtenářům. Pokud vám chybí nějaký konkrétní titul, doporučte nám jej k zakoupení prostřednictvím elektronického formuláře.

 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci, Vaše Knihovna!!!