KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Březen - měsíc čtenářů 2019

Březen je nadějí, že i když jsme ještě za kamny, jaro (sic větrné a místy mrazivé) už je za dveřmi a lidé začínají odkládat teplé kabáty, šály a čepice a úsměv se na jejich tvářích skví čím dál častěji. Březen je také měsícem, kdy oslavujeme čtenářství. Knihy jsou už po staletí nedílnou součástí našich životů a my v knihovnách chceme "okořenit" běžný život i o pár zajímavých akcí.

Už na začátku března, konkrétně od 1. do 3. března, jsme se zúčastnili Ostravského knižního festivalu, kde oslavy čtenářství započaly pestrým programem, představením knih mnohých nakladatelství a hojnou účastí knihmilovných návštěvníků Ostravského výstaviště. 

Od 4. do 9. března probíhal v knihovně již tradiční Týden prvňáčků, kdy jsme slavnostně pasovali žáky prvních tříd do stavu čtenářského. Akce je to velmi významná, loni jsme pasovali 1300 dětí a asi dalších 2300 návštěvníků, malých i velkých, se zúčastnilo doprovodného programu. Letošní čísla ukazují, že návštěvnost a oblíbenost stále stoupá.

Konec března, letos konkrétně 29. 3., je tradičně spojen s mimořádně oblíbenou Nocí s Andersenem, pojmenovanou po dánském spisovateli Hansi Christianu Andersenovi, jehož narození si počátkem dubna připomínáme. Tzv. spaní v knihovně se zajímavým programem a v netradičně nasvíceném prostředí se setkává s ohromným zájmem u dětských čtenářů. Akce bude probíhat ve vybraných pobočkách KMO.

Poslední březnový čtvrtek, 28. 3., bude v 16.00 h. slavnostně dekorován Mistr četby Knihovny města Ostravy. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR již řadu let oceňuje nejlepší čtenáře veřejných knihoven a pro letošní rok knihovníci vybírali mezi čtenáři - muži. Z jednotlivých knihoven, ale i všech krajů bude vybrán celostátní vítěz, který bude slavnostně představen 7. dubna v rámci předávání cen Magnesia Litera 2019.