KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Knihovna města Ostravy a její provoz od 20.07. 2020

 

Knihovna města Ostravy upravuje provozy od 20.7.2020

 

Ústřední knihovna a pobočky 

- uvnitř budovy si musí veřejnost i zaměstnanci chránit ústa i nos rouškou (nebo jiným odpovídajícím způsobem)

- uvnitř budovy je potřeba dodržovat rozestupy

- nadále trvá dezinfekce rukou ihned u vstupu a na dalších potřebných místech uvnitř budovy

 

Přístup k  elektronickým katalogům, veřejnému internetu, do studovnen a čítáren, dětských koutků a heren je umožněn s dodržením bezpečných odstupů a zvážením dodržení nezbytně nutné doby pro setrvání v uzavřeném prostoru.

 

Zaměstnanci jsou povinni mít roušky, provádět dezinfekci rukou,  ráno je prováděn denní úklid a dezinfekce nejčastěji dotýkaných ploch v průběhu dne.

 

Půjčovní doba od 1.7. do 31. 8. 2020 odpovídá letní půjčovní době.

Půjčovní doby jsou uvedeny na budovách knihoven, na webu www.kmo.cz u jednotlivých oddělení a poboček.

 

Půjčování  objednávkovým způsobem: služba Odložení dokumentu je zpoplatněna dle platného Ceníku služeb za poskytování této služby (tj 5 Kč jeden titul).

 

Respektujte prosím obecně platná pravidla a jejich případné rychlé změny dané vývojem epidemilogické situace.

Děkujeme. Vaše knihovna