KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Nejčastěji kladené dotazy - provoz KMO od 1.6. 2020

Nejčastěji kladené dotazy na podmínky provozu v Knihovně města Ostravy do 1.6.2020

 1. Od kdy budou knihovny otevřeny pro veřejnost?

Od 1.6.2020 jsou ústřední knihovna a všechny pobočky otevřeny pro vstup veřejnosti do půjčoven. Prioritou je nadále poskytování výpůjčních služeb. Ostatní služby budou poskytovány s omezením.

 

Karanténa knih se ruší.

 

K dispozici jsou také elektronické katalogy, veřejný internet, místa ve studovnách a čítárnách a to v omezeném počtu (jak dovolí prostorové možnosti podle povoleného počtu osob) a v omezeném čase (stále se doporučuje pobývat v uzavřených prostorách po nezbytně nutnou dobu). Počty současně přítomných osob a čas, strávený při výběru knih, u PC s internetem, v čítárnách a studovnách, může regulovat službu konající knihovník.

 

Ústřední knihovna (28. října 2, u Sýkorova mostu) - od 1.6. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčoven, s výjimkou v Oddělení pro děti a mládež, kde nadále funguje vrácení a půjčování přes výpůjční místo u vstupu do oddělení, knihobox funguje

 

Bartovice – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Daliborova 9. Mariánské Hory – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Dr.Martínka, Hrabůvka – od 1.6. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčoven, knihobox funguje

Fifejdy, J.Trnky 10 – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Gurťjevova, Zábřeh – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Heřmanice - od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Hladnovská 48, Muglinov – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny, knihobox funguje

Hošťálkovice – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Hrabová – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Krásné Pole – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Kunčičky – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

L.Podéště 1970, Poruba – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Michálkovice – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Nová Bělá – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Opavská 6111/64 – od 1.6. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčoven, knihobox funguje

Petřkovice – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Plesná – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Polanka - od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Proskovice – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Přívoz, Sv. Čecha – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Radvanice – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Stará Bělá – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Svinov – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Vietnamská 1541, Poruba – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Vítkovice – od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

Výškovice, 29. dubna 33 –  od 1.6. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčoven

Závodní, Hrabůvka - od 25.5. otevřena pro veřejnost se vstupem do půjčovny

UZAVŘENO:

Podroužkova, Poruba – uzavřena, celková rekonstrukce do 11/2020

 1. Jaká je půjčovní doba jednotlivých knihoven a kde ji najdu?

Pro období od 4. 5. do 31. 8. budeme půjčovat podle tzv. letní půjčovní doby, kterou uplatňujeme během letních měsíců. Důvodem je snaha nezavírat knihovny ani při kolísajícím počtu přítomných knihovníků. Tuto půjčovní dobu najdete na dveřích každé knihovny a také na webových stránkách www.kmo.cz v sekci ústřední knihovna / v sekci pobočky.

 1. Musím být speciálně vybaven při vracení a půjčování?

V knihovně platí obecně platná pravidla:  povinná ochrana horních cest dýchacích, důkladná dezinfekce rukou hned u vstupu, u výpůjčních pultů, při placení hotovostí i kartou, dodržování bezpečného odstupu, regulovaný počet osob, minimalizace doby pobytu.

Zaměstnanci  si dezinfikují ruce, dezinfikují  často dotýkaná místa,  budou vybaveni rouškou, dle potřeby ochranným štítem a rukavicemi.

 1. Můžu využít nějaké vaše další služby?

Od 1.6. 2020 lze využít  výpůjční služby - to je vracení a půjčování se vstupem do půjčoven bez karantény knih.

Jsou k dispozici PC s Internetem a elektronické katalogy. Jsou k dispozici studovny a čítárny. Zde  také platí dostatečné rozestupy mezi PC, mezi místy ke studiu a čtení, omezení v počtu současně obsazených míst a omezení času pobytu.

Hygienické zázemí (WC) budou otevřena na vyžádání v knihovnách, kde je umožněn vstup do půjčoven.

Akce budou pořádány při dodržení obecně platných pravidel pro pořádání hromadných akcí.

 1. Co mám dělat, když chci vypůjčené dokumenty pouze vrátit?

Můžete knihy přinést do své knihovny a vrátit je u výpůjčního pultu, všechny knihovny už jsou pro veřejnost otevřeny (podle letní půjčovní doby, která je vystavena na webu www.kmo.cz).

Můžete použít k vrácení knih knihoboxy (ústřední knihovna, pobočka Dr. Martínka, Hladnovská, Opavská).

Knihovna automaticky prodloužila všechny výpůjčky do 30. 6., klidně si můžete knihy a další dokumenty ještě nechat doma a do knihovny zatím nechodit. Pozor, od 1.7. už budeme opět generovat sankční poplatky, proto si musíte po 1.7. knihy prodloužit, přitom výpůjčky rezervované jiným čtenářem už není možné prodloužit.

 1. Co mám dělat, když si chci vypůjčené dokumenty ještě prodloužit?

Knihovna automaticky prodloužila všechny výpůjčky do 30. 6., sankční poplatky nevznikají.

Pozor, od 1.7. už budeme opět generovat sankční poplatky a výpůjčky rezervované jiným čtenářem už není možné prodloužit. Obnovíme také systém rozesílání elektronických upozornění na uplynutí výpůjční doby. Všechny informace získáte přes své čtenářské konto, prosím věnujte pozornost svému čtenářskému kontu a řešte své výpůjčky a jejich prodloužení, s předstihem.

 1. Mám sankční poplatek vzniklý před 13. březnem 2020 a uzavřením knihoven, co mám dělat?

Sankční poplatky vzniklé před uzavřením knihoven byly „zmraženy“, nebyly navyšovány a jejich úhradu můžete provést  po otevření půjčoven tj. od 1.6. 2020

Protože je od 1.6. umožněn vstup do  všech půjčoven, bude možné poplatky vzniklé před 13. březnem již začít řešit a uhradit všude v hotovosti nebo kartou na vybraných pobočkách a od 1.  července i přes platební bránu.

Po 1. červenci  2020 dojde k obnovení běžného režimu generování sankčních poplatků, takže budou vznikat nové sankční poplatky na knihy půjčené v červnu 2020. Dojde také ke zvyšování dalších sankčních poplatků u výpůjček, které nebudou do 30.6. vráceny či řádně prodlouženy. Všechny informace k vašim výpůjčkám, případně sankčním poplatkům najdete ve svém čtenářském kontě. V případě potřeby se na nás obraťte osobně, telefonicky nebo maily.

 1. Můžu uhradit sankční nebo registrační poplatek?

Poplatky je možné uhradit  ve všech pobočkách a odděleních ústřední knihovny bez omezení.

V této chvíli je  také možné poplatky uhradit prostřednictvím bankovních příkazů na účet KMO 66033761/0100 s uvedením čísla čtenářského průkazu.

Připravujeme možnost platby přes platební bránu (červenec 2020).

 1. Jak se budou prodlužovat registrační poplatky?

Knihovna města Ostravy automaticky prodloužila platnost registrace o 62 dnů všem čtenářům, kteří ji  nemohli v období od 13. 3 do 4. 5. navštěvovat.

Těm, kterým registrace skončila před uzavřením knihoven 13. března 2020,  bude registrace prodloužena automaticky při jejich první návštěvě knihovny. Platby za obnovení registračního poplatku se uskuteční po otevření knihoven a uplynutí „časového bonusu“. 

 1. Mohu se do knihovny přihlásit od 1.6. 2020?

Ano, přihlašování do knihovny probíhá podle standardního postupu, který je dán platným Knihovním řádem. Pro první návštěvu knihovny vezměte s sebou svůj doklad totožnosti a počítejte s úhradou registračního poplatku. Knihovní řád a Ceník služeb jsou umístěny na webu www.kmo.cz a  jsou k dispozici v každé knihovně.

 1. Jak se budou knihy a další dokumenty půjčovat?

Půjčovat se bude od 1.6. 2020 podle pravidel stanovených Knihovním řádem, s výjimkou půjčování stolních her a tematických kufříků. Platí omezení počtu současně přítomných osob podle plochy půjčoven (každá knihovna má tento údaj k dispozici a knihovníci musí počet osob regulovat). Zároveň musí všichni dodržovat stanovené odstupy a zdržovat se v knihovně po nezbytně nutnou dobu.

 Půjčování bude  nadále možné  prostřednictvím služby ODLOŽENÍ DOKUMENTU, která vám umožní nechat si  na vámi vybrané pobočce KMO odložit titul, který je momentálně volný. Objednávejte prosím nižší počty titulů (do 5 titulů) rádi bychom stihli vyřídit objednávky co největšího počtu lidí. Služba je určena pro uživatele  registrované v knihovně  a s e-mailovým kontaktem, na který je povoleno Odesílání oznámení o čekajících svazcích. Nastavit si ho můžete i sami ve vašem čtenářském kontě v online katalogu. Po přihlášení do vašeho konta v online katalogu stačí u vybraného titulu kliknout na OBJEDNÁNÍ a u zvolené pobočky vybrat ODLOŽENÍ. Požadavek vyřídíme podle momentální kapacity knihovny a odložíme na 5 dnů, protože půjčujeme  v omezené půjčovní době. Požadovaný dokument si můžete vyzvednout až po obdržení potvrzujícího e-mailu. Služba bude do 30.6. poskytována bezplatně.

Od 1.7. se vrátíme do dříve používaného režimu této služby, tedy bez omezení počtu objednaných titulů a k zpoplatnění služby (1 ks odloženého titulu á 5 Kč).

 1. Platí nějaké omezení počtu nových výpůjček od 25.5.? Kolik titulů si můžu vypůjčit?

V knihovnách po uvolnění půjčování a vstupu čtenářů do půjčoven platí pravidla dle platného Knihovního řádu.

Pro ty, kdo budou do 30.6. využívat objednávkovou službu, platí omezení na objednávky 5 titulů (vícesvazková díla půjčovaná najednou jsou započítána jako jeden titul). Přizpůsobte prosím této skutečnosti své objednávky.

Po 1.7. dojde ke zrušení počtu objednaných titulů, ale k obnovení zpoplatnění této služby.

 

 1. Které typy dokumentů si mohu půjčit?

Knihy – ano

Časopisy – ano

CD (audio knihy, hudební nosiče) – ano

Stolní hry – ano

Tematické kufříky - ano

Noviny – ano, omezeně podle možností dané pobočky/oddělení

 1. Mohu si udělat rezervaci na vypůjčenou knihu?

Ano, systém rezervací přes on-line katalog a vaše čtenářské konto je stále funkční beze změn, jedná se stále o placenou službu (platba za rezervaci vyzvednutou i nevyzvednutou).

 1. Bude k dispozici meziknihovní výpůjční služba?

Ano, bude přihlíženo k podmínkám knihoven, které MVS zajišťují, může se tedy stát, že se prodlouží čas pro získání MVS a naopak zkrátí doba výpůjčky (karanténa knih není povinná, rozhodnutí je na provozovateli knihovny, některé knihovny ji nadále dodržují).

 

 

 


Přílohy
pdfNejčastěji kladené dotazy k provozu od 1.6. [pdf, 226 kB]
Nejčastěji kladené dotazy k provozu od 1.6.